Zorgadvies Groningen, dé onafhankelijke netwerkregisseur voor regionale en lokale eerstelijnszorg en hun samenwerkingspartners.

Zorgadvies Groningen wil de eerstelijnszorg bekrachtigen, innovatie stimuleren en zorg toegankelijk houden voor de inwoners in de regio Groningen en de kop van Drenthe. Om zorg beschikbaar te houden is het van belang goed samen te werken binnen de eerste lijn, met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Wij maken ons hard voor:

Kwetsbare groepen
We gaan de samenwerking verstevigen van zorgverleners/organisaties om zo goede zorg voor (potentieel) kwetsbare groepen te borgen. In de eerstelijnszorg komen steeds meer mensen met complexe problematiek en vaak weinig draagkracht. In toenemende mate is samenwerking met ketenpartners nodig. Wij pakken onze regiefunctie.

Organisatiegraad
Het organiseren van zorg rondom een zorgvrager vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen diverse zorgverleners. Zorgadvies Groningen ondersteunt de eerstelijnszorg om een hogere organisatiegraad te bereiken, van het faciliteren van de eerste gesprekken tot het succesvol opstarten van een samenwerkingsverband, netwerk en/of organisatie.

Toegankelijke en beschikbare zorg
De zorg staat onder druk. Zorgvragen komen regelmatig op verkeerde plek terecht Belangrijke aspect voor Zorgadvies Groningen is dat er op het juiste moment plek is voor de zorgvraag en helpt zorgaanbieders in de keten om meer samen te werken.

Nieuws

10 mei 2024

Regionaal succes Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg: ROEPNN

‘Om bij te dragen aan de opdracht 'Passende Zorg’ is het belangrijk dat...

Lees meer
25 april 2024

Praktijk InZicht, ondernemersquiz voor huisartsen

Hoe is het om een praktijk te runnen? Welke zaken zijn van belang bij...

Lees meer
4 maart 2024

Adviseur Carlijn van Loon vertrekt bij Zorgadvies Groningen

Vanaf 1 maart jl. is ij als teamleider WMO bij de gemeente Midden-Drenthe aan...

Lees meer