Disclaimer

Deze website is eigendom van Zorgadvies Groningen. We zijn bij het samenstellen van de informatie heel zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat sommige informatie verouderd, niet juist of onvolledig is.

De informatie op onze website bieden we aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Zorgadvies Groningen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zorgadvies Groningen en haar licentiegevers. Iedere bezoeker mag de informatie op de website voor eigen gebruik gebruiken en printen. Het openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie mag alleen na schriftlijke toestemming van Zorgadvies Groningen. 

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Foto’s en afbeeldingen

De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben vaak geen directe relatie met het onderwerp.

Externe links

Deze website bevat, uitsluitend ter informatie, links naar andere websites. Deze websites hebben we zorgvuldig geselecteerd. Deze websites worden door andere partijen aangeboden. Zorgadvies Groningen heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, interventies of diensten.

Mails

Alle door Zorgadvies Groningen verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door Zorgadvies Groningen, verzoeken wij je vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in je computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Zorgadvies Groningen is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Vragen of meer informatie

Vragen over onze disclaimer? Mail ze naar info@zorgadviesgroningen.nl