Nieuws

Van (Rand)stad naar platteland

28 juni 2021

In Groningen treedt Zorgadvies Groningen op als matchmaker tussen huisartsen die een praktijk willen overnemen en huisartsen die hun praktijk juist willen overdragen. We beschikken over een groot...Lees meer

Gereedschap gezocht

28 juni 2021

Zorgadvies Groningen is op zoek naar gereedschappen voor een landelijke programma dat de samenwerking binnen de paramedische zorg moet bevorderen. We zoeken modellen, werkvormen, stroomschema’s,...Lees meer

Praktijkmanagers staan er vaak alleen voor

27 juni 2021

Zorgadvies Groningen ondersteunt praktijkmanagers. Dit wordt als bijzonder waardevol ervaren. Op initiatief van de praktijkmanagers wordt nu in gezamenlijkheid uitwerking gegeven aan de organisatie...Lees meer

Intervisie voor jonge praktijkhouders en praktijkhouders in spe

24 mei 2021

Uit het werkveld krijgen wij steeds vaker de vraag of we een intervisiegroepje willen organiseren voor jonge praktijkhouders en praktijkhouders in spe. Ben je in de afgelopen 5 jaar praktijkhouder...Lees meer

Medisch en sociaal domein Westerkwartier werken aan samenwerking

21 mei 2021

Met een toenemende focus op integrale ondersteuning en zorg van inwoners, is er behoefte aan meer samenwerking tussen huisartspraktijken en het sociaal domein. Zorgadvies Groningen voert hierover...Lees meer

Programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ van start

21 mei 2021

Op 1 april 2021 is het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ van start gegaan. Zorgadvies Groningen is betrokken bij de uitvoering van het programma en geeft strategische en praktische...Lees meer

Praktijkmanagers groeien in hun functie dankzij intervisie

28 april 2021

Dinsdag 20 april jl. vond de startbijeenkomst van intervisie voor praktijkmanagers plaats. Twee groepen praktijkmanagers beten het spits af. Zij gaan de komende periode de intervisiemethode onder...Lees meer

‘Praktijkhouderschap is van harte aan te bevelen!’

31 maart 2021

Op 1 januari 2021 namen Brigit Peels en Katelijne Volmer de huisartsenpraktijk van Bert Nieuwenhuis in Appingedam over. Die overname vergde uiteraard de nodige tijd en energie, maar de beide dames...Lees meer

Betere zorg dankzij de OJG

30 maart 2021

Zo’n 55% van de huisartsen heeft een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) in dienst. Harry Bulk uit Ter Apel is daar één van. Het werken met een OJG is volgens hem beter voor het kind en het...Lees meer

Verduurzaam je praktijk

30 maart 2021

Van apotheker tot huisarts, van fysiotherapeut tot logopedist, iedereen met een zorgpraktijk en een wens tot verduurzamen kan terecht bij provincie Groningen. Zij helpt je graag met gratis advies...Lees meer