Nieuws

Geestelijke verzorging-thuis

10 december 2020

Sinds begin 2019 staan geestelijk verzorgers mensen thuis bij die worstelen met zingevings- en levensvragen. Maar zij kunnen ook professionals ondersteunen die zich geconfronteerd zien met...Lees meer

Eerste online symposium Geboortezorg Noord-Nederland succesvol verlopen

8 december 2020

Op vrijdag 27 november jongstleden organiseerden we in samenwerking met ProScoop, ROS Friesland, de AVAG, ACTion, GGD Groningen en Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland het éérste...Lees meer

Eyeopener voor stoppende huisartsen

4 november 2020

Voor sommige huisartsen die overwegen te stoppen met hun praktijk, vormde de Stopperscursus van de LHV Groningen een goede eyeopener. De cursus was in oktober live bij te wonen.Lees meer

Huisarts als spil in lokale zorg

4 november 2020

De zorg wordt meer en meer in de buurt van patiënten georganiseerd. Daarbij vormt de huisarts de spil. Tegelijkertijd spelen gemeenten een steeds grotere rol in de lokale zorg en ondersteuning aan...Lees meer

Het nut van netwerken

4 november 2020

Zorgadvies Groningen ondersteunt het opzetten van netwerken. Zo ook geriatrische netwerken. Eerder deed zij dit al op praktijkniveau, maar vanaf begin dit jaar streeft zij ernaar om geriatrische...Lees meer

‘Acute Verloskunde in de keten van Geboortezorg’

3 november 2020

Onder bovenstaande naam vindt op 27 november een online symposium plaats. Er is een interessant programma waarin de samenwerking met het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland / Regionaal Overleg Acute...Lees meer

Meet your Mate 2.0

3 november 2020

Voor huisartsen die overwegen een praktijk over te nemen, organiseerde de LHV/wagro Groningen samen met Zorgadvies Groningen op woensdagavond 28 oktober ‘Meet your mate 2.0’. Het doel van de...Lees meer

Kansrijke Start Groningen groeit

3 november 2020

Goed nieuws over de coalitie Kansrijke Start Groningen! Een steeds groter wordende groep professionals en organisaties uit de geboortezorg en het sociaal domein in de gemeente Groningen sluit zich...Lees meer

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van VIOG

12 september 2020

Op 31 augustus jl. is de coöperatie 'Verloskundigen In Oost Groningen’ (VIOG) geboren. Het is een samenwerkingsverband van verloskundigenpraktijken van Delfzijl tot aan Stadskanaal. Er ging een...Lees meer

Oriënteren op stoppen met de huisartsenpraktijk

11 september 2020

Overweegt u binnen nu en vijf jaar uw praktijk te beëindigen en over te dragen? Of wilt u associëren met een jonge huisarts en over een aantal jaar uit de maatschap stappen? Dan is de cursus...Lees meer