Nieuws

Continuïteit huisartsenzorg in de publiciteit

24 september 2018

De afgelopen weken stond onze busreis naar de Ommelanden stevig in de belangstelling van de Groninger media. De reis is bedoeld voor waarnemers, HIDHA’s en AIOS om kennis te maken met praktijken...Lees meer

Ondersteuner Jeugd en Gezin

21 september 2018

Een tiental Groninger huisartsenpraktijken kent een nieuwe functionaris: de Ondersteuner Jeugd en Gezin. De OJG is de linking pin tussen huisarts, CJG, onderwijs en specialistische jeugdhulp. Hun...Lees meer

Jouw praktijk van de toekomst (2): continuïteit van huisartsenzorg

23 juli 2018

Deze maand heette ELANN/ROS opnieuw een groep huisartsen welkom, die mee wilde denken over de uitdaging van de continuïteit van huisartsenzorg in Groningen.Lees meer

Ommelandse reis

20 juli 2018

Op 25 september organiseert ELANN/ROS een busreis voor waarnemers, HIDHA’s en AIOS naar een aantal huisartspraktijken in de Groninger Ommelanden.Lees meer

De geriatriefysiotherapeut en het geriatrisch netwerk

19 juli 2018

Om kwetsbare ouderen zorg op maat te kunnen bieden, werken verschillende zorgdisciplines nauw samen. In het geriatrisch netwerk kan een geriatriefysiotherapeut hieraan een bijdrage leveren.Lees meer

Menzis en de praktijkmanagers

26 juni 2018

Als het gaat om samenwerking tussen huisartspraktijken ziet Menzis een belangrijke rol weggelegd voor de praktijkmanagers: zij zijn de verbindende schakel.Lees meer

Kwetsbare Zwangeren

28 mei 2018

Een goede start is cruciaal voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Daarom zijn er in de gemeente Groningen afspraken gemaakt over de signalering van kwetsbare zwangeren om vroegtijdig adequate...Lees meer

Contact met JGZ/WIJ- en sociale teams voor alle Groninger geboortezorgpartners

27 mei 2018

Als een mogelijk risico voor de zwangerschap wordt gesignaleerd dan wordt dat besproken met de zwangere en kan de verloskundige, gynaecoloog, kraamzorgmedewerker of huisarts, na toestemming van...Lees meer

Ondersteuningsaanbod startende huisartsen

25 mei 2018

Om startende huisartsen behulpzaam te zijn bij het opstarten van een eigen praktijk, heeft ELANN een passend ondersteuningsaanbod samengesteld.Lees meer

Voorbereiding AVG

24 mei 2018

Om huisartsen en praktijkmanagers voor te bereiden op de nieuwe privacywet organiseerde de Huisartsenkring Groningen samen met ELANN en de LHV Academie op 23 mei een nascholing over de AVG.Lees meer