Nieuws

BLOG: Leer van Masterchef over informatiebewustzijn en communicatie

21 maart 2023

Voor het juist verwerken van informatie en communiceren is informatiebewustzijn nodig. Hoe kunnen we jou als zorgverlener helpen bij het goede doen op het goede moment? In deze blog vertelt...Lees meer

Samenwerken met specialist Ouderengeneeskunde

28 februari 2023

Afgelopen 7 februari kwam het geriatrisch netwerk in Roden bijeen. Onderwerp van gesprek was VIP Samenwerken; de toegevoegde waarde van digitaal communiceren bij integrale en domein overstijgende...Lees meer

Ambassadeur Digitalisering of Digicoach in de eerste lijn

20 februari 2023

In 2022 hebben verschillende eerstelijns zorgmedewerkers de door Zorgadvies Groningen aangeboden training Digicoach met succes afgerond. Dit jaar gaan we op verschillende wijze door met het trainen...Lees meer

Organiseer het samen goed met het Praktijkmanagers Netwerk!

13 februari 2023

We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst van het Praktijkmanagers Netwerk in Groningen. Belangrijkste agendapunten waren het IZA, een korte workshop ‘Organiseer het goed’ van Jetty...Lees meer

Start OSD; verbinder medisch en sociaal domein

31 januari 2023

Veel Groninger gemeenten hebben inmiddels de start-fase bereikt van de inzet van de Ondersteuner Sociaal Domein (OSD). Inzet van een OSD zorgt voor een betere verbinding tussen het medische en...Lees meer

Belang van je kwetsbare patiënten bevragen op mondzorg

30 januari 2023

Een gezonde mond draagt bij aan algemeen welbevinden. Andersom verhoogt een slechte mondgezondheid het risico op lichamelijke aandoeningen zoals; longaandoeningen, cardiovasculaire aandoeningen en...Lees meer

Nog een aantal (fysieke) plekken vrij!

24 januari 2023

Vrijdag 10 maart 2023 organiseert het consortium ZeGNN in samenwerking met ROS Friesland, Zorgadvies Groningen, Proscoop en AVAG voor het 10e jaar op rij een symposium rondom geboortezorg. Lees meer

Terugblik op 2022 en vooruitblik

20 december 2022

Hinda Stegeman, directeur/bestuurder van Zorgadvies Groningen kijkt in dit artikel terug naar landelijke en regionale ervaringen en ontwikkelingen in 2022 en wat nog in het verschiet ligt.Lees meer

Overstijgend denken en verbanden leggen in contact met andere praktijkmanagers

19 december 2022

Praktijkmanager Lies van der Weij blikt terug op de praktijkmanagersnetwerk-bijeenkomst van donderdag 15 december, georganiseerd door Zorgadvies Groningen. En ze vertelt onder meer over haar rol...Lees meer

Integraal Zorgakkoord en Regionale Ondersteunings Structuren

2 december 2022

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aantal partijen in de zorg waaronder InEen; het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Doel is de zorg voor de toekomst...Lees meer