Nieuws

Weten wie wat doet: huisartsenpraktijken maken kennis met sociaal domein

7 oktober 2021

Zorgadvies Groningen heeft afgelopen september in gemeente Westerkwartier een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar huisartsenpraktijken, buurtmaatschappelijk werkers, buursportcoaches, WMO...Lees meer

Intervisiegroepen voor praktijkmanagers

13 september 2021

Middels netwerkbijeenkomsten en scholingen komt Zorgadvies Groningen tegemoet aan de behoefte van praktijkmanagers om zich te ontwikkelen in een relatief nieuw vakgebied dat vaak als solistisch...Lees meer

Pilot regionale samenwerking paramedische zorg van start in Groningen

25 augustus 2021

In het kader van het landelijke programma Organisatiegraad Paramedische Zorg is o.a. in regio Groningen een pilot gestart die het verder versterken van de organisatiegraad als doel heeft. Ook...Lees meer

Jaarbericht van Zorgadvies Groningen

29 juni 2021

Dit jaar brengen wij voor het eerst een jaarbericht uit. Daarin een verslag van een bijzonder jaar dat bijna geheel in het teken van corona stond. Vooral voor de zorg was het zoeken naar manieren...Lees meer

Vervolg aanpak wachttijden in de SGGZ

29 juni 2021

Met het gelijktijdig uitvoeren van diverse interventies werkt Regio Groningen aan het terugdringen van de wachttijden in de SGGZ. Dit is hard nodig, want de wachttijden in Groningen voor de...Lees meer

Van (Rand)stad naar platteland

28 juni 2021

In Groningen treedt Zorgadvies Groningen op als matchmaker tussen huisartsen die een praktijk willen overnemen en huisartsen die hun praktijk juist willen overdragen. We beschikken over een groot...Lees meer

Gereedschap gezocht

28 juni 2021

Zorgadvies Groningen is op zoek naar gereedschappen voor een landelijke programma dat de samenwerking binnen de paramedische zorg moet bevorderen. We zoeken modellen, werkvormen, stroomschema’s,...Lees meer

Praktijkmanagers staan er vaak alleen voor

27 juni 2021

Zorgadvies Groningen ondersteunt praktijkmanagers. Dit wordt als bijzonder waardevol ervaren. Op initiatief van de praktijkmanagers wordt nu in gezamenlijkheid uitwerking gegeven aan de organisatie...Lees meer

Intervisie voor jonge praktijkhouders en praktijkhouders in spe

24 mei 2021

Uit het werkveld krijgen wij steeds vaker de vraag of we een intervisiegroepje willen organiseren voor jonge praktijkhouders en praktijkhouders in spe. Ben je in de afgelopen 5 jaar praktijkhouder...Lees meer

Medisch en sociaal domein Westerkwartier werken aan samenwerking

21 mei 2021

Met een toenemende focus op integrale ondersteuning en zorg van inwoners, is er behoefte aan meer samenwerking tussen huisartspraktijken en het sociaal domein. Zorgadvies Groningen voert hierover...Lees meer