Over Zorgadvies Groningen

Zorgadvies Groningen adviseert en ondersteunt de eerstelijn via de ROS-functie.

De afkorting ROS staat voor Regionale Ondersteuningsstructuur. De zeventien ROS'en in Nederland vormen een landelijk dekkend netwerk en vervullen een maatschappelijke opdracht. In hun werkgebieden stimuleren zij integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg, door advisering, ondersteuning en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen.