Over ons

Zorgadvies Groningen werkt als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) binnen het landelijk dekkend ROS-netwerk vanuit ondersteuningsgelden van het Ministerie van VWS gebaseerd op de beleidsregel 'Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’.

De zeventien ROS'en in Nederland vormen een landelijk dekkend netwerk en vervullen een maatschappelijke opdracht. In hun werkgebieden stimuleren zij integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg, door advisering, ondersteuning en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen.