Eerstelijnsoverleg

In het Eerstelijnsoverleg (ELO) zijn alle eerstelijns beroepsgroepen vertegenwoordigd, waaronder apothekers, diëtisten, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten, huisartsen, oefentherapeuten, logopedisten en verloskundigen. Doel van dit overleg is elkaar te informeren, van elkaar te leren en gemeenschappelijke vraagstukken te delen.

Klankbord

Zorgadvies Groningen neemt de geluiden vanuit het ELO mee in haar gesprekken met zorgverzekeraar Menzis en in haar ondersteuningsaanbod. Het ELO heeft voor Zorgadvies Groningen een klankbordfunctie voor input voor (toekomstige) ondersteuningsdoelen en ondersteuningsinzet.

Onderwerpen

Onderwerpen worden door de leden zelf aangedragen en zijn afhankelijk van de behoefte aan informatie op het gebied van beleid en regelgeving.  Regelmatig worden hiervoor vertegenwoordigers van externe partijen zoals de gemeente Groningen, het ministerie van VWS en zorgverzekeraar Menzis uitgenodigd. Ook kunnen de leden van het ELO gemeenschappelijke onderwerpen aan de orde laten komen waar meerdere disciplines beroepsmatig mee te maken kunnen krijgen zoals thema’s als overgewicht en E-health. In het ELO bespreken we bijvoorbeeld welke disciplines betrokken zijn bij het betreffende thema, wat de stand van zaken is, hoe de samenwerking in zijn algemeenheid verloopt en of en welke afstemming of ondersteuning gewenst is.