Zorg op één lijn

Missie

Doel van Zorgadvies Groningen is de eerstelijnszorg te verbinden, te verbeteren en te versterken, zodat zorgaanbieders hun patiënten kunnen voorzien van optimale zorg dichtbij huis. Zorgadvies Groningen kent de zorg én de regio. We willen de continuïteit en organisatie van de eerstelijnszorg bevorderen, net als de onderlinge samenwerking. Zorgadvies Groningen is een bruggenbouwer, tussen de eerstelijnszorg enerzijds en bijvoorbeeld gemeenten, tweedelijns- en GGZ-organisaties anderzijds.

Visie

De eerstelijnszorg biedt laagdrempelige toegang tot zorg dicht bij huis. Ons streven is dat professionals en organisaties in het zorgveld en het sociale domein optimaal samenwerken zodat er meer cohesie ontstaat en de kwaliteit verbetert van zorg in de buurt. Met onze kennis van stedelijke en landelijke ontwikkelingen en innovaties in de zorg, zijn we dagelijks bezig de samenhang te verbeteren en vernieuwingen te stimuleren. Daar hebben zorgverleners baat bij, daar hebben patiënten baat bij.

Maatschappelijk gefinancierd en onafhankelijk

Wij werken vanuit ondersteuningsgelden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Die financiering is gebaseerd op de ROS-beleidsregel 'Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’. 

Onze activiteiten zijn gericht op eerstelijns zorgverleners, te weten huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, zorgaanbieders die basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers. 

Wij stemmen onze inzet af met het werkveld en onze preferente zorgverzekeraar, Menzis.