Nieuws

Aanpak wachttijden in de SGGZ in Groningen

11 februari 2021

Regio Groningen werkt aan het terugdringen van wachttijden in de GGZ door een duurzame samenwerkingsrelatie aan te gaan en de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Nodig, want de wachttijden...Lees meer

Zorgadvies coördineert vaccinatie Groninger huisartsen

10 februari 2021

Natuurlijk springt Zorgadvies Groningen de eerste lijn bij! Toen de DDG ons vroeg om de vaccinatie van de Groninger huisartsen, waarnemers, hidha’s en aio’s te organiseren, is onze adviseur...Lees meer

Intervisie voor praktijkmanagers

10 februari 2021

Als ‘praktijkmanager’ vervul je een relatief nieuwe functie. En dan is het soms zoeken naar de vorm. En de wijze waarop jij de functie invult, verschilt misschien van andere praktijken. Niet...Lees meer

Er valt een wereld te winnen

10 februari 2021

Sinds januari is Marjan Zijderveld bij Zorgadvies Groningen werkzaam. Zij gaat zich bezig houden met de ontwikkeling van geriatrische netwerken. “En ik ga proberen de verbinding tussen de nulde-...Lees meer

Organisatiegraad eerstelijns disciplines

10 februari 2021

In Nederland zijn we al langer bezig met het organiseren van ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. Om dit te bereiken zijn er regionaal intensievere contacten opgezet tussen de huisartsen in...Lees meer

Maak tijdig afspraken om infectie-uitbraken het hoofd te bieden

10 februari 2021

Geen onvoorstelbare situatie: de zorgvraag neemt plotseling toe, maar ondertussen kamp je met personele tekorten vanwege ziekte. In hoeverre weet je dan de continuïteit van de zorg te garanderen?...Lees meer

Versterking voor ons secretariaat

10 februari 2021

Na 15 jaar als secretaresse in een andere branche te hebben gewerkt, komt Bianca Pathuis het team van Zorgadvies Groningen versterken als secretaresse. Samen met haar duo-collega Karin Boven,...Lees meer

Net- en samenwerken op afstand

11 december 2020

Niet alleen zorgprofessionals, ook praktijkmanagers van huisartsenpraktijken staan voor vele uitdagingen dankzij Covid-19. Zij ont-zorgen de huisarts en praktijkmedewerkers en dat vergt nogal wat...Lees meer

Geestelijke verzorging-thuis

10 december 2020

Sinds begin 2019 staan geestelijk verzorgers mensen thuis bij die worstelen met zingevings- en levensvragen. Maar zij kunnen ook professionals ondersteunen die zich geconfronteerd zien met...Lees meer

Eerste online symposium Geboortezorg Noord-Nederland succesvol verlopen

8 december 2020

Op vrijdag 27 november jongstleden organiseerden we in samenwerking met ProScoop, ROS Friesland, de AVAG, ACTion, GGD Groningen en Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland het éérste...Lees meer