Gezamenlijke aanpak zorg kwetsbare ouderen

23 maart 2018

In Midden Groningen zijn de eerste stappen in de zoektocht naar een gezamenlijke invulling van de zorg voor kwetsbare ouderen gezet. De Huisartsen Vereniging Hoogezand-Sappemeer organiseerde op 13 maart een wetenschappelijke avond met o.a. gemeente en sociale teams.

De zorg voor de oudere patiënt is een onderwerp dat steeds vaker voorbij komt. De vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer, vaak met chronische aandoeningen, thuis blijven wonen, maakt dat de ouderenzorg ook bij gemeenten hoog op de prioriteitenlijst staat.

Zo ook in de gemeente Midden Groningen. Daar zijn huisartsen van Hoogezand–Sappemeer (HAGRO breed), gemeente, sociale teams en  andere aanpalende organisaties in de eerste lijn zich gezamenlijk aan het oriënteren op de mogelijkheden om te komen tot een gedegen en gestructureerde aanpak van de zorg rondom de kwetsbare oudere patiënt.

Wetenschappelijke avond

In dat kader organiseerde de Huisartsen Vereniging Hoogezand-Sappemeer op 13 maart een wetenschappelijke avond. Nienke Boendermaker  van de GHC en Petra Mensinga van ELANN/ROS vertelden over hun ervaringen met het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg (GZIO), over de module integrale zorg voor kwetsbare ouderen die op basis van het GZIO gecontracteerd is met Menzis,  en hoe zij kunnen ondersteunen in de zoektocht naar de beste vorm van integrale ouderenzorg.

Module

Nienke Boendermaker informeerde de huisartsen en POH’s over de opzet van de module integrale zorg voor kwetsbare ouderen en de organisatorische en financiële consequenties van deelname aan de module.  De financiële consequenties kunnen per praktijk verschillen en kunnen door de GHC worden doorgerekend. Daarnaast vertelde Nienke over de ontwikkelingen op het gebied van de keten Dementie, die sinds 1 april aanvullend te contracteren is, en over de ontwikkeling van een digitaal zorgplan.

Netwerk

Petra Mensinga van ELANN/ROS begeleidt bij het opzetten van het geriatrische netwerk  vanuit de huisartsenpraktijk. Daarbij kan haar rol variëren van bruggenbouwer naar verschillende eerstelijnsorganisaties, gemeente en sociale wijkteams tot coach waar het gaat om de praktische invulling van de samenwerkingsafspraken tussen  de diverse belanghebbende partijen. Het geven van advies en de koppeling met “best practice” praktijken horen ook bij de ondersteuning die gegeven kan worden vanuit ELANN/ROS.

Fundament

De avond in Hoogezand-Sappemeer is een  mooi voorbeeld voor andere HAGRO’s en  gemeenten om in gezamenlijkheid een visie te vormen en  een plan van aanpak te maken voor het opzetten van deze vorm van zorg. Doordat de zorgverzekeraar het GZIO financiert via de GHC is dit model een goed fundament om  de ouderenzorg een structurele en gedegen  vorm te geven.  De ondersteuning die gegeven kan worden door ELANN/ROS  is inbegrepen in het zorgmodel van de GHC.

Contact

Bent u ook geïnspireerd door de opzet van deze avond, neemt u dan contact met ons op. Bel of mail met Nienke Boendermaker of Petra Mensinga, telefoon 050 3695033 en 050 3666446.

Terug naar overzicht