Contact met JGZ/WIJ- en sociale teams voor alle Groninger geboortezorgpartners

27 mei 2018

Als een mogelijk risico voor de zwangerschap wordt gesignaleerd dan wordt dat besproken met de zwangere en kan de verloskundige, gynaecoloog, kraamzorgmedewerker of huisarts, na toestemming van de zwangere, contact opnemen met de JGZ.

De JGZ is te bereiken via de Telefonische Advisering van de GGD, telefoon

050 - 367 4991, op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur.

De BIG-geregistreerde medewerker van de Telefonische Advisering van GGD Groningen vraagt om de NAW-gegevens, de geboortedatum en vermoedelijke bevallingsdatum van de zwangere. Tevens worden de contactgegevens van de zorgaanbieder en de globale vraagstelling geregistreerd.

Dezelfde dag wordt een dossier op naam van de zwangere aangemaakt. Indien de zwangere minderjarig is wordt het in haar eigen dossier geregistreerd. In het dossier wordt tevens een taak aangemaakt voor de jeugdverpleegkundige uit de wijk waar de zwangere woont, met het verzoek contact op te nemen met de zorgaanbieder.

De jeugdverpleegkundige uit de wijk waar de zwangere woont, neemt vervolgens binnen 5 werkdagen contact op met de zorgaanbieder om naar aanleiding van de globale vraagstelling nadere informatie in te winnen. Daarnaast neemt de jeugdverpleegkundige binnen 5 werkdagen contact op met de zwangere. In situaties waarbij snel handelen noodzakelijk is, wordt deze periode zo kort mogelijk gehouden.

In overleg en met toestemming van de zwangere wordt vervolgens zorg ingezet door de jeugdverpleegkundige c.q. georganiseerd door de jeugdverpleegkundige via het sociale team. De jeugdverpleegkundige zorgt, in overleg en met toestemming van de zwangere, voor een terugkoppeling aan de zorgaanbieder waarin een toelichting wordt gegeven op de zorg die is ingezet of georganiseerd.

Terug naar overzicht