De geriatriefysiotherapeut en het geriatrisch netwerk

19 juli 2018

Om kwetsbare ouderen zorg op maat te kunnen bieden, werken verschillende zorgdisciplines nauw samen. In het geriatrisch netwerk kan een geriatriefysiotherapeut hieraan een bijdrage leveren.

Een groot aantal geriatrische netwerken is zich aan het vormen. De eerste inspanningen zijn gericht op de kern van het netwerk: de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de wijkverpleging. Fysiotherapie is een discipline die vaak daarna  in kaart wordt gebracht. Bewegen is de kern van de fysiotherapie. Sinds een aantal jaar is er een specialisatie geriatriefysiotherapeut.  De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegend functioneren van (potentieel) kwetsbare ouderen, met als doel verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. Bij ouderen met complexe problematiek komen mobiliteitsproblemen, valangst en inspanningsklachten veel voor, wat een negatieve invloed kan hebben op het zelfstandig functioneren. Het vraagt specialistische kennis en vaardigheden om deze doelgroep adequate zorg te kunnen verlenen.

Verwacht wordt dat bewegen steeds vaker preventief en curatief zal worden ingezet en dat er steeds meer een beroep zal worden gedaan op de geriatriefysiotherapeut. Denk aan ouderen met een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een heupfractuur. De geriatriefysiotherapeut richt zich op het behoud of herstel van inspanningsvermogen, het op peil houden of verbeteren van kracht en mobiliteit, balanstraining,  zelfredzaamheid en valpreventie. Geriatriefysiotherapeuten zijn werkzaam in zowel eerstelijnspraktijken als verpleeghuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra. 

Samenwerken

Ouderen met complexe problematiek hebben vaak te maken met tal van zorgverleners en instellingen. Afstemming van doelen en acties die genomen worden is vaak van belang. De geriatriefysiotherapeuten willen graag samenwerking met de huisartsenpraktijken en wijkverpleging om de kwetsbare ouderen de juiste zorg te geven. Om met dit jonge specialisme in aanraking te komen en hier meer kennis over op te doen zou een geriatriefysiotherapeut tijdens een bijeenkomst van een geriatrische netwerk toelichting kunnen geven.

Netwerk

Het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen (GFNG)  is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit Groningen en de kop van Drenthe. Het netwerk bestaat uit zestig leden en wordt geleid door een Stuurgroep  bestaande uit Michiel Bos, Jaron Brinkhuizen, Irene Meijering, Hanneke Pels en Petra Vaatstra. De GFNG leden zijn werkzaam in de eerste, tweede of derde lijn en hebben de (master) opleiding tot geriatriefysiotherapeut gevolgd, zijn in opleiding hiervoor of hebben minimaal vijf jaar werkervaring in de geriatrie. Op de website van de GFNG staat een ledenlijst waar u kunt zoeken naar een geriatriefysiotherapeut bij u in de buurt.

Contact

De GFNG wil graag samenwerken. U kunt de GFNG bereiken via de mail en via het formulier op de site. Heeft u vragen over het vormen van een geriatrisch netwerk in zijn algemeenheid of gericht op de fysiotherapie of een andere discipline, dan kunt u contact opnemen met Petra Mensinga.

Terug naar overzicht