Terugblik LHV cursus Praktijkstop in Groningen

24 maart 2019

Het initiatief van ELANN/ROS om de LHV cursus Praktijkstop naar Groningen te halen, is in goede aarde gevallen. De belangstelling was zo groot, dat de cursus in oktober wordt herhaald.

Op 7 maart organiseerde ELANN/ROS de LHV stopperscursus voor Groninger huisartsen. Het aantal aanmeldingen was groot en in overleg met de LHV werd besloten het deelnemersaantal uit te breiden naar 20. De cursus werd gewaardeerd met een 8,4 en wordt in oktober herhaald.

Wensen

Hinda Stegeman van ELANN/ROS vertelde over de wensen van de niet gevestigde huisarts. Uit de vestigingsenquête 2017 van LHV, Wagro Noord Nederland en ELANN/ROS en het rapport Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg van NIVEL en Prismant blijkt dat driekwart van de niet gevestigde huisartsen uiteindelijk (over meer dan 3 jaar) een eigen praktijk wil zoeken. Daarbij gaat de voorkeur nadrukkelijk uit naar het overnemen van een duo- of groepspraktijk. En dat kan lastig zijn op het platteland, omdat juist daar nog altijd veel solopraktijken zijn, aldus Hinda Stegeman. Geadviseerd wordt om tijdig te onderzoeken of samenwerking binnen de hagro tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast gaf Hinda Stegeman inzage in de ‘opvolgingskaart’ van Groningen en zette zij het advies- en ondersteuningsaanbod van ELANN/ROS uiteen. Tenslotte vertelde Gerard Tros over de diensten van ELANN.

Pensioen

Daarna was het woord aan Peter van Huizen van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Het fonds regelt het ouderdoms- , partner- en wezenpensioen. Peter van Huizen ging in op de mogelijkheden rond deeltijdwerken en deeltijdpensioen (bij bijvoorbeeld associatie), waarnemen na praktijkbeëindiging en pensioenbetaling, keuzedatum pensioen (tussen 60 en 73 jaar). Het idee van stoppen met de praktijk begint vaak met inzage in het pensioen. Peter van Huizen maakte de deelnemers bewust van het belang hier tijdig mee te beginnen, zodat de verschillende mogelijkheden goed afgewogen kunnen worden.

Juridische zaken

De volgende spreker was David Renkema, jurist van de LHV. Hij ging in op enkele juridische zaken die vóór een overname belangrijk zijn, zoals het doornemen van de verschillende onderdelen van het contract bij het uitstappen uit een maatschap, en de juridische kracht van een intentieverklaring met een beoogde opvolger. Hij vertelde ook over opvolgingsproblematiek en wat je als huisarts moet doen als je geen opvolger kunt vinden. Vervolgende noemde hij juridische zaken tijdens de opvolging, waarbij enkele aspecten uit een overeenkomst van overdracht werden besproken. Tot slot gaf David Renkema nog inzage in enkele juridische zaken die na opvolging kunnen voorkomen.

Forum

De avond werd afgesloten met een forum, waarin drie accountantskantoren vertegenwoordigd waren. Vanuit de zaal werden verschillende vragen gesteld: van de verkoop van een praktijkpand tot het beëindigen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Waardering

Met een 8,4 werd de cursus goed gewaardeerd. Dat bleek ook uit de opmerkingen op de evaluatieformulieren, zoals alles heel nuttig, overal zijn bellen gaan rinkelen, goed nadenken over stappen en op tijd beginnen, nieuwe zaken gehoord, leerzaam en informatief.

Terug naar overzicht