De toekomst van de huisartsenzorg

17 mei 2019

Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg op het platteland eruit?

BB Texel.png.jpg

Die vraag stond centraal bij de inleiding die Selma de Visscher en Hinda Stegeman van ELANN/ROS dit voorjaar gaven tijdens de Breedenburg cursus op Texel.

De bijeenkomst begon met een vraag aan de deelnemers: wat vonden zij, toen zij hun opleiding net hadden afgerond, belangrijk? De uitkomsten werden vergeleken met de wensen van jonge, nog niet gevestigde huisartsen van nu. Soms waren de verschillen groot, bijvoorbeeld als het ging om het tijdstip waarop men denkt een praktijk over te willen nemen. Dat moment is duidelijk verschoven van rond één jaar na de studie, naar langer dan drie jaar erna. Andere zaken waren redelijk vergelijkbaar, zoals de roots of de studiejaren in Groningen.

Balans in huisartsenzorg

Hinda Stegeman, directeur van ELANN/ROS,  gaf de hoofdlijnen uit het rapport Balans in huisartsenzorg van Nivel/Prismant weer, dat is uitgevoerd in opdracht van de LHV en VWS. Vervolgens zoomde zij in op de situatie in Groningen. De belangrijkste kenmerken voor de provincie zijn:

  • De demografie vertoont krimp, een lage SES (sociaal economische status), de provincie telt veel ouderen, kent een hoge multimorbiditeit en een hoog huisartsenbezoek.
  • Door de aanwezigheid van een huisartsenopleiding zijn er wel veel huisartsen.
  • Huisartsen stellen het praktijkhouderschap uit. Vraag is of het wel aantrekkelijk genoeg is.
  • De jonge, nog niet gevestigde huisarts vindt de balans tussen werk en privé belangrijk.
  • Er bestaat een voorkeur voor goed georganiseerde duo- of groepspraktijken, terwijl de provincie relatief veel solo-praktijken telt.

Stoppen en starten

Voor de huisarts die overweegt te stoppen, kan ELANN/ROS veel betekenen, vertelde Selma de Visscher. Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij het maken van een tijdschema voor opvolging, overleg met de hagro, het informeren van ‘starters/praktijkzoekers’, het verzorgen van een eerste kennismaking, enzovoort. Specifiek voor de startende huisarts biedt ELANN/ROS ook ondersteuning bij het startersgesprek, eventuele duovorming en het inzichtelijk maken van de zorgondernemers-kwaliteiten.

Clustervorming

Aan het eind van de presentatie werden mogelijkheden benoemd om zaken anders te organiseren. Denk daarbij aan het vormen van clusters in grotere plaatsen met satellieten in de dorpen eromheen, ondersteuning bij het inkopen van diensten van ELANN en een andere taakverdeling tussen praktijkhouders en waarnemers.

Meer info

Heeft u naar aanleiding van de cursus of dit artikel vragen, neem dan contact op met Selma de Visscher of Hinda Stegeman.

Terug naar overzicht