Veranderingen op komst

21 mei 2019

Per 1 juli gaat ELANN/ROS zelfstandig verder onder de naam Zorgadvies Groningen.

De naamsverandering is het logisch gevolg van het onderscheid in activiteiten en posities van ELANN en ELANN/ROS dat in de loop der jaren is ontstaan.

Deze zomer staan er aantal veranderingen op stapel bij ELANN, ELANN/ROS en de GHC. ELANN/ROS gaat vanaf 1 juli a.s. zelfstandig verder onder de naam Zorgadvies Groningen. Die verzelfstandiging was op verzoek van Menzis al in 2014 ingezet, waarbij ELANN/ROS een eigen directeur kreeg. Nu, ruim vijf jaar later, is er een helder onderscheid ontstaan in de activiteiten van ELANN en ELANN/ROS en in hun posities in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Dat wordt nu ook in de naamgeving tot uitdrukking gebracht: ELANN/ROS wordt Zorgadvies Groningen.

Blijvende samenwerking

ELANN, Zorgadvies Groningen en de GHC blijven als organisaties met elkaar samenwerken en de dienstverlening van deze organisaties blijft ongewijzigd.

ELANN is de huisartsen-ondersteuningsorganisatie, die nascholingen organiseert en praktische ondersteuning op maat biedt aan huisartsen.

Zorgadvies Groningen stimuleert samenwerking binnen de bredere eerstelijnszorg door te adviseren, te ondersteunen en nieuwe ontwikkelingen te signaleren en in gang te zetten. Actuele thema’s zijn onder andere continuïteit huisartsenzorg, ondersteuning van geriatrische netwerken, samenwerking binnen de eerstelijns GGZ en samenwerking in de geboortezorg.

Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is een samenwerkingsverband van huisartsen, dat in de provincie Groningen en Noord-Drenthe integrale zorg voor patiënten met chronische aandoeningen organiseert. Daarnaast faciliteert de GHC huisartsen bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige integrale zorg en zorgvernieuwing. Dit doet de GHC in samenwerking met diverse ketenpartners in de eerste en de tweede lijn.

Verhuizing

Als gevolg van alle ontwikkelingen binnen de zorg in de afgelopen jaren zagen wij onze activiteiten en daarmee het aantal medewerkers groeien, waardoor we ons huidige kantoor aan het Damsterdiep zijn ontgroeid. Daarom verhuizen ELANN, Zorgadvies Groningen en de GHC op 20 juni gezamenlijk naar een grotere werkplek aan de Paterswoldseweg 806 in Groningen, waar we op de vierde verdieping kantoor zullen houden.

Terug naar overzicht