Geriatrisch netwerk: vliegwiel binnen integrale ouderenzorg

4 juli 2019

De groepspraktijk in Leek en 'praktijk Maring' in Tolbert zijn al een tijdje bezig met het implementeren van integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Er is een geriatrisch netwerk gevormd, dat inmiddels al voor de vijfde keer bij elkaar komt. Zorgadvies Groningen ondersteunt het netwerk op organisatie- en procesniveau.

Jan Mulder, physician assistant en POH-O Gerda Hendriks trekken gezamenlijk op om vanuit de beide praktijken de integrale ouderenzorg te bevorderen. Het geriatrisch netwerk is bedoeld om elkaar beter te leren kennen, samen te werken en verbinding te zoeken. Uiteraard richt het zich nadrukkelijk op de kwetsbare ouderen.

Disciplines
Het netwerk is klein begonnen, maar inmiddels flink uitgebreid. Het startte met de huisartsenpraktijken, de wijkverpleging en specialist ouderenzorg. Thans zitten alle denkbare disciplines aan tafel. Waaronder de geriatrisch fysiotherapeut, de logopedist met specialisatie slikproblemen bij ouderen, de diëtist, de GGZ-medewerker, medewerkers van de welzijnsorganisatie en de WMO-consulent.

Actualiseren Sociale Kaart
Een vast onderdeel van elke netwerkmeeting is het actualiseren van de Sociale Kaart. Zo blijft iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de diverse werkvelden. Nu men elkaar gevonden heeft, staat de werkwijze op de agenda: hoe is die te uniformeren? Diverse cases worden ingebracht, zodat men vanuit het perspectief van de patiënt de problematiek kan bespreken.

Uurtje
De meeting neemt steeds een uur in beslag. De agenda staat altijd vol, maar met een goede voorbereiding en strak voorzitterschap door één van de huisartsen, kan iedereen na een kleine 60 minuten weer verder. Op jaarbasis komen de deelnemers zo’n 2 keer bijeen. En tussentijds weet men elkaar op casus-/patiëntniveau ook al prima te vinden.

Best practices
Zorgadvies Groningen ondersteunt praktijken bij het opzetten of optimaliseren van een geriatrisch netwerk. We gebruiken best practices om snel met een netwerk van start te kunnen gaan.  Met onze expertise en proceskennis helpen we werkafspraken tussen partijen te implementeren en te borgen. Wij zijn pas geslaagd in ons werk als een netwerk zich manifesteert als hét vliegwiel binnen de integrale ouderenzorg.

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten op zorgadviesgroningen.nl.

Terug naar overzicht