Eigen rol, eigen verantwoordelijkheid

4 juli 2019

De allereerste nieuwsbrief van Zorgadvies Groningen, voorheen ELANN/ROS, is een feit. Zorgadvies Groningen is dagelijks bezig om de eerstelijn te verbinden, te verbeteren en te versterken. De eerstelijnszorg is belangrijk voor alle inwoners van de stad en provincie Groningen. Die moet laagdrempelig en dicht in de buurt beschikbaar zijn. Voor ons is de continuïteit van de huisartsenzorg al langer een belangrijk item. Die willen we waarborgen voor alle inwoners. Daarom staan we de huisartsen (geheel kosteloos) graag met raad en daad terzijde bij een praktijkstart, associatie of -overname.

Eerder dit jaar mochten we Judith Wind en Janneke van der Werf (zie artikel) ondersteunen in hun eerste stappen richting het praktijkhouderschap in een mooi, nieuw gezondheidscentrum met meerdere zorgdisciplines in Hoogezand. Ook chapeau voor huisarts Henk Kramer, die op 64-jarige leeftijd nog de stap naar deze nieuwe praktijklocatie maakte.

Complexere problematiek
De problematiek van patiënten die zich bij de eerstelijns zorgverleners melden, lijkt steeds complexer te worden. Om dan goede zorg te kunnen verlenen, is goede samenwerking onontbeerlijk. Daarom helpt Zorgadvies Groningen verbindingen te leggen. Een mooi voorbeeld is het Geriatrische Netwerk in Leek (zie artikel). En ook binnen de geboortezorg is het samenwerken van groot belang. Zorgadvies Groningen ondersteunt al een aantal jaar de samenwerking in de geboortezorg. Wat op het gebied van geboortezorg actuele thema’s zijn leest u verderop. 

Eigen rol, eigen verantwoordelijkheid
Onze nieuwe naam en nieuwe website maken het mogelijk ons duidelijker te profileren. Zorgadvies Groningen wordt gefinancierd vanuit maatschappelijk geld. Onze activiteiten zijn daarom voor de eerstelijns zorgverleners kosteloos. De samenwerking met ELANN en de GHC blijft als vanouds. Ieder draagt een steentje bij en in verschillende projecten werken we gezamenlijk, aan goede eerstelijnszorg. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 

Adviseurs
Grasduin eens door onze gloednieuwe website en maak kennis met onze adviseurs. Zij doorkruisen dagelijks de provincie om de eerstelijnszorg te ondersteunen en te adviseren. Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of onze website vragen? Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen. 

Met vriendelijke groet,

Hinda Stegeman
Directeur Zorgadvies Groningen

Terug naar overzicht