Continuïteit huisartsenzorg onder druk; hoe vinden we voldoende assistenten en ondersteuners?

16 september 2019

“Huisartsen in Drenthe en Groningen lassen steeds vaker patiëntenstops in wegens een tekort aan assistenten en ondersteuners”, vermeldde het Dagblad van het Noorden op 27 augustus. Zorgadvies Groningen herkent deze problematiek en maakt zich sterk voor goed georganiseerde huisartsenzorg in wijken en dorpen in de provincie Groningen.

Het landelijk onderzoek van NIVEL/Prismant ‘Balans in de huisartsenzorg’ signaleerde vorig jaar al een dreigend tekort aan personeel in de huisartsenpraktijken, met name aan doktersassistentes. Het is een landelijk beeld, dat op het platteland nog eens extra pijnlijk is, ook zeker in Groningen. We zien steeds meer vacatures bij ELANN en op LinkedIn. De nieuwe informatie van de SSFH geeft meer specifieke informatie en bevestigt dit beeld nog eens.

Instroom en opleiding
Zorgadvies Groningen is in gesprek met Zorgplein Noord (gericht op de in- en doorstroom van personeel in Zorg en Welzijn), ROC Noorderpoort (opleiding DA) en de Hanzehogeschool (opleiding HBO-V en POH). Samen hebben we verkend wat de instroom op de opleidingen is en hoe de belangstelling voor werken in de eerste lijn zich ontwikkelt. 

Doktersassistente
De opleiding voor doktersassistente kent een redelijk stabiele instroom. Opvallend is dat de meeste nieuwe leerlingen beginnen met het idee om in een ziekenhuis te gaan werken. De opleiding is erop gericht om alle leerlingen een stage te geven in de eerste lijn. Dit is lastig voor elkaar te krijgen, er moet soms veel moeite gedaan worden om een stageplaats te vinden.

Praktijkondersteuner
De opleiding tot praktijkondersteuner heeft jarenlang een stabiele instroom gehad, maar merkt dit jaar een teruggang in het aantal aanmeldingen. Als lastige bijkomende factor werd de verwachte nieuwe wet BIG-II met daarin nieuwe verpleegkundige profielen genoemd. Deze verandering van profielen ligt momenteel onder vuur. De minister heeft besloten een pas op de plaats te maken en heeft een verkenner aangesteld: Alexander Rinnooy Kan. Hij zal onderzoeken wat de vervolgstappen moeten zijn. Voor eventuele plannen en acties is duidelijkheid op het gebied van de verpleegkundige profielen en competenties nodig. Met de Hanzehogeschool hebben we afgesproken dat we in het najaar verder gaan praten.

Een concrete oplossing
Om een dreigend tekort aan personeel in de eerste lijn tegen te gaan is meer dan één oplossing nodig. Wij zijn gelijk gestart met het uitwerken van een concreet voorstel. Zorgplein Noord gaf aan dat de eerste lijn of huisartsenpraktijk interessant kan zijn voor verpleegkundigen, die minder fysiek werk willen doen en/of liever willen werken tijdens kantooruren. Zorgplein Noord krijgt ook vragen van mensen uit andere branches, die graag in de zorg willen werken. Met ROC Noorderpoort en Zorgplein Noord is afgesproken om ernaar te streven om een opleiding voor doktersassistente op te zetten voor zij-instromers vanuit de verpleegkunde. Daar is wel voorbereidingstijd voor nodig. Gestreefd wordt deze opleiding volgend jaar te starten.

Wat kan uw praktijk doen?
Uw praktijk zou (extra) tijd en ruimte kunnen vrijmaken voor stageplaatsen, zowel voor doktersassistentes als POH’s. Er is ook veel behoefte aan opleidingsplaatsen voor huisartsen in opleiding en coassistenten. Kennismaken met de eerste lijn of huisartsenpraktijk vergroot de bekendheid en aantrekkelijkheid en zorgt voor meer instroom. Binnenkort bespreken we dit verder in het praktijkmanagers netwerk. Samen met onder andere ROC Noorderpoort en de huisartsenopleiding kijken we wat nodig is voor het begeleiden van stagiaires, coassistenten en huisartsen in opleiding. Als hier concrete vragen of actiepunten uitkomen, laten wij dat weten.

Andere beroepen in de eerste lijn
Zo nu en dan krijgen wij signalen dat er ook tekorten dreigen bij andere beroepen in de eerste lijn. In 2020 gaan wij ons daarom ook oriënteren op de eerstelijns psychologen en verloskundigen. 

Vragen of meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u bellen (050 - 211 56 20) of mailen met Hinda Stegeman.

Terug naar overzicht