Zorgadvies Groningen ijvert voor verbinding tussen Groninger gemeenten en zorgprofessionals

11 december 2019

De landelijke overheid heeft steeds meer zorgtaken overgedragen aan gemeenten. Zij zijn nu verantwoordelijk voor jeugdzorg, zorg voor langdurig zieken en ouderen. Daarom zoeken ze steeds vaker de verbinding met zorgprofessionals. Een lastige taak, omdat die professionals niet altijd makkelijk te vinden of te bereiken zijn. Omgekeerd kennen niet alle zorgprofessionals het volledige zorgaanbod van de gemeenten. Er valt dus nog een wereld te winnen. Waarbij nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat er al veel goede initiatieven zijn. Maar nog niet overal en ook nog niet bekend bij alle zorgprofessionals. Daarom is Zorgadvies Groningen in gesprek gegaan met de gemeenten om te kijken welke rol wij kunnen spelen in het tot stand brengen van de verbinding.

Speerpunten gemeenten
In het gesprek met de vijftien gemeenten heeft Zorgadvies Groningen uitleg gekregen over hun beleid. De gemeenten kennen een gezamenlijk overleg waarbij ook Menzis aanwezig is. In dit overleg zijn een aantal speerpunten benoemd. Samen willen de Groninger gemeenten inzetten op de onderstaande speerpunten:

1. Zorg dichtbij voor psychisch kwetsbare mensen;
2. Gemeentepolis, betalingsachterstanden en schuldenproblematiek;
3. Interventies die de verbinding tot stand brengen tussen het medisch en het sociaal domein;
4. Zwangerschap en geboorte, ‘Kansrijke start’;
5. Passende zorg voor ouderen, langer prettig thuis, dementievriendelijke gemeente;
6. Preventie en leefstijlinterventies;
7. Jeugdzorg met een veilige overgang van 18min naar 18plus.

Bovenstaande speerpunten zijn gezamenlijk overeengekomen. Binnen alle gemeenten zullen ze besproken worden. Elke gemeente kan zijn eigen prioriteiten stellen en hierop beleid ontwikkelen.

Het begin is er
Verschillende speerpunten raken het werk van de eerstelijnszorg en ook projecten van Zorgadvies Groningen. Daar waar nog geen samenwerking tot stand is gekomen, willen wij de gemeenten en de zorgprofessionals bij elkaar brengen. Inmiddels hebben de eerste gemeenten zich al bij ons gemeld en hebben wij hun plannen doorgesproken. De eerste verbindingen zijn al tot stand gebracht. Wij zullen elkaar in de toekomst nog vaker ontmoeten, maar het begin is er!

Terug naar overzicht