Ondersteuner Jeugd en Gezin van grote toegevoegde waarde voor huisartsenpraktijk

10 februari 2020

Heeft de Praktijkondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) een toegevoegde waarde bij problemen rondom opgroeien, gedrag en opvoeden van kinderen? Onderzoek geeft aan dat dit wel zeker het geval is! De laagdrempelige aard van de functie blijkt een belangrijke succesfactor. De OJG biedt immers hulp aan vanuit een vertrouwde omgeving: de huisartsenpraktijk. Bovendien is de hulp kwalitatief sterk verbeterd en wordt ze vaak preventief en sneller ingezet.

Jeugdhulp bij de huisarts.png

De OJG scoort goede resultaten in het onderzoek van Accare, Karakter en Molendrift in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. En het mooie is dat de OJG  veelal betaald wordt door de gemeente. In de provincie Groningen bieden Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hoogezand, Oldambt, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Warffum, Eenrum, Usquert, Westerkwartier, Westerwolde en Winsum de huisartsen ondersteuning met een OJG .

Tevredenheid
Afgelopen maand organiseerde gemeente Stadskanaal i.s.m. Zorgadvies Groningen een bijeenkomst over de jeugdzorg. De gemeente was vertegenwoordigd door een wethouder, beleidsmedewerker en een ambtenaar van het bedrijfsbureau. Daarnaast waren beide OJG’ers, iemand van het CJG Gezin en een vijftal huisartsen uit Stadskanaal, Musselkanaal en Oldambt aanwezig. Alle huisartsen gaven hun tevredenheid over OJG’s aan, die de helft van de huisartsenvragen vaak al met zo’n 5 gesprekken zelfstandig kunnen afhandelen.

Pilot
De huisartsen waren verrast door het grote aantal jeugdzorgaanbieders. De gemeente merkte op dat nog niet alle jeugdigen met een zorgvraag door de OJG gezien worden. Zowel de huisartsen als de OJG staan open voor een pilot waarbij het aantal OJG-uren in een beperkt aantal praktijken wordt uitgebreid. De gemeente zal dit voorstel meenemen in haar besluitvorming. 

Kinderbeschermingsmaatregel
Als laatste kwam de kinderbeschermingsmaatregel aan de orde. Het komt voor dat via zo’n maatregel jeugdhulp wordt ingezet, maar dat er daarnaast ook nog een aanvraag voor zorg vanuit de huisarts komt. Dit kan uitmonden in ongecoördineerde zorgverlening. De aanwezige huisartsen gaven aan dat zij niet op de hoogte worden gesteld van een kinderbeschermingsmaatregel. Zij staan open voor dit soort meldingen en een goede coördinatie van de zorg. De gemeente en CJG gaan dit verder uitzoeken.

Meer informatie?
Wilt u weten of de inzet van een OJG ook voor uw praktijk van meerwaarde kan zijn? Of dat uw gemeente de OJG ondersteunt? Hoe u een vacature voor een OJG kunt stellen? Neem contact op met Roelinda Bos (r.bos@zorgadviesgroningen.nl). Wilt u eerst het volledige onderzoeksrapport inzien, ga dan naar www.jeugdhulpbijdehuisarts.nl

Terug naar overzicht