Coronavirus

17 maart 2020

Zorgadvies Groningen heeft haar dienstverlening aangepast: het kantoor is gesloten. Onze medewerkers werken volgens protocol vanuit huis.

Wij zijn per mail goed bereikbaar via het secretariaat. U kunt onze adviseurs ook rechtstreeks mailen (zie Over Zorgadvies Groningen/Ons team)

Wij zullen onze afspraken zoveel mogelijk telefonisch afhandelen. Afspraken met grotere groepen worden verzet. Uiteraard hebben wij begrip voor een andere prioritering bij zorgverleners. Zorgadvies Groningen handelt in lijn met het beleid van het RIVM. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM, en naar uw eigen brancheorganisatie.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het coronavirus? U kunt hiervoor terecht bij ondermeer de volgende organisaties.

  • RIVM
  • Doktersdienst Groningen: berichtgeving over het coronavirus aan huisartsen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe, in afstemming met het Crisisteam Huisartsenzorg Groningen
  • Landelijke Huisartsen Vereniging
  • NHG
  • GGD Groningen
  • Thuisarts.nl
  • Verloskundigen; De eerstelijns verloskundigen hebben in het kader van de acute verloskundige zorg diverse coördinatoren aangesteld. Er is één hoofdcoördinator voor provincie Groningen en per ziekenhuisregio een coördinator en per verloskundigepraktijk een aanspreekpunt. De namen zijn bekend bij de verloskundigen en Zorgadvies Groningen (Roelinda Bos).
  • website van uw eigen branche organisatie

Rest ons verder nog te zeggen: Doe voorzichtig, zorg goed voor uzelf en kijk naar elkaar om!!!

 

 

 

Terug naar overzicht