Corona in de eerste lijn vraagt om creativiteit

27 maart 2020

Nu de maatregelen om het Coronavirus te bestrijden verder zijn aangescherpt, vinden er binnen de eerste lijn nog grotere aanpassingen plaats om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen en tegelijkertijd het contact te beperken. Dit is een lastige opgave die iedereen raakt. Zorgadvies Groningen belde alle ELO-partners om te beluisteren hoe het hen vergaat en of zij behoefte hebben aan ondersteuning.

Huisartsen
De meeste huisartspraktijken hebben het druk. Al valt de chronische zorg (ketenzorg) en een deel van de reguliere consulten nu weg, daar tegenover staat dat het Corona-proof maken van de praktijk veel voorbereiding vergt en dat de telefoon roodgloeiend staat om alle ongeruste patiënten te woord te staan.

Paramedici
Daarentegen zien onder andere ergo- en fysiotherapeuten hun agenda’s leeg lopen. Zij willen, net als oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten, graag beschikbaar zijn voor die patiënten die het nodig hebben. Voor fitness en sport zijn de praktijken conform het advies van het RIVM gesloten. Ook voor reguliere behandelingen werken de paramedici conform het advies van het RIVM. Verschillende fysiotherapeuten geven hun oefentherapie en sommige groepsbehandelingen via een videoconsult. Op dit moment loopt wel het aantal nieuwe aanmeldingen sterk terug. Dit gaat gepaard met zorgen om de financiën van praktijken. Er worden verschillende financiële ondersteuningsmaatregelen door de regering genomen, maar de uitvoering kost wel wat tijd.

Geboortezorg
De geboortezorg heeft in korte tijd een heel andere werkwijze opgezet. Uitgangspunt is dat het mogelijk moet blijven om poliklinisch te bevallen in het ziekenhuis. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn er per ziekenhuis vaste teams opgezet van eerstelijns verloskundigen en kraamverzorgenden. Zij werken in één enkel ziekenhuis en niet meer in hun eigen praktijk. Bij de bevalling mag er maximaal één partner of persoon aanwezig zijn. Daarnaast wordt met de zwangere besproken of de geplande poliklinische bevalling kan worden omgezet naar een thuisbevalling. Ook liggen er plannen klaar voor regionale of landelijke opschaling indien dit gewenst is.

Kwetsbaren
Een gemene deler voor veel disciplines zijn de zorgen om kwetsbare mensen zoals ouderen. In plaats van langs te komen wordt er nu gebeld. De hoognodige zorg wordt uiteraard geleverd. Ook nog aan huis, als het niet anders kan. De afweging van wat zwaarder weegt, het geven van de noodzakelijke zorg thuis en daarbij het risico op besmetting of zorg op afstand, is voor velen lastig te maken. Ook rijst de vraag hoe dit moet als het langer gaat duren.

Videobellen
Een positieve ontwikkeling is de overstap op videobellen. Beroepsverenigingen geven bruikbare informatie en voorbeelden voor het gebruik van beeldbel-applicaties. Het blijft wat behelpen, maar er zijn toch ook positieve bijkomstigheden. Zo geven psychologen aan dat hun afspraken middels beeldbellen met vrijwel alle cliënten doorgang kan vinden en dat het nu mogelijk is om gelijktijdig mee te typen, wat de administratietijd korter maakt. Ook de logopedisten en diëtisten zijn massaal overgestapt op videobellen. Weliswaar kan niet iedereen op deze manier worden geholpen, maar waar het kan wordt dit medium ingezet.

Reguliere zorg gewaarborgd
Hoe de komende periode eruit gaat zien? Het is afwachten. Maar wat duidelijk is, is dat iedereen alles op alles zet om ervoor te zorgen dat ons zorgstelsel de golf aan coronapatiënten aankan en dat de reguliere zorg gewaarborgd blijft.

Terug naar overzicht