Werkbezoek gedeputeerde Van Dekken: Continuïteit huisartsenzorg centraal

3 juli 2020

Donderdagavond 2 juli jl. organiseerde Zorgadvies Groningen een werkbezoek voor gedeputeerde Tjeerd van Dekken in Medisch Centrum Hoogezand. Hierbij stond het thema ‘Continuïteit huisartsenzorg: wat heeft de huisarts van de toekomst nodig?’ centraal. Drie huisartsen die de afgelopen 2 jaar in Hoogezand een praktijk overnamen, deelden hun ervaringen.

In de voorbereidingen had het werkbezoek al een digitale en fysieke variant gekend. Zo konden we (gelukkig) met zekerheid vaststellen dat ondanks het ‘anderhalve meter-protocol’ een fysieke bijeenkomst toch doorgang kon vinden. Opvallend was dat de persoonlijke verhalen van de drie praktijkhouders heel verschillend waren. Ieder had zo zijn eigen weg afgelegd naar het praktijkhouderschap. Er waren ook overeenkomsten: allen gaven aan dat zij deze keuze niet zouden hebben gemaakt wanneer de huisartsenzorg niet in het nieuwe medische centrum gevestigd zou zijn. De mogelijkheid om met collega-huisartsen te sparren, maar ook de korte lijnen naar bijvoorbeeld de apotheker ervaart, men in deze tijd, zoals alle drie aangaven, als onontbeerlijk.

Urgentie
Tijdens het gesprek vertelde Selma de Visscher van Zorgadvies Groningen dat de provincie relatief veel solo-praktijken telt, terwijl de meeste jonge huisartsen de praktijken als duo willen overnemen. Gedeputeerde Van Dekken vroeg wat de urgentie van veranderen was en of er een snellere transitie noodzakelijk is. Tineke Polman, van de huisartsenopleiding en Vivian van Vliet vanuit de Wagro, gingen in op de kernwaarden van de huisartsenzorg, waarbij ze met name Continuïteit in de patiëntrelatie en de nieuwe kernwaarde Gezamenlijkheid toelichtten. Erik Dijkstra, regiocoördinator Noord Nederland van de LHV en landelijk projectleider huisartsentekort, gaf een toelichting op de stappen die inmiddels landelijk gezet worden om het huisartsentekort terug te dringen. Verder kwam in het gesprek aan de orde dat het wenselijk zou zijn om te onderzoeken hoe huisartsen en ook zorgvragers kijken naar de huisartsenzorg van de toekomst. 

Samen optrekken
Andere thema’s die aan bod kwamen waren preventie, digitalisering in de zorg, huisartsenzorg tijdens de coronacrisis en de samenwerking tussen de eerste lijn en de gemeente. Preventie en digitalisering zijn ook thema’s die de komende jaren op de agenda van de provincie staan. Er werd gesproken over dat er voorwaarden voor gezond leven geschapen kunnen worden middels bijvoorbeeld beweegtuinen, maar dat er ook in de mindsetting van bewoners wat moet veranderen. Hierbij zou het goed zijn om als provincie, gemeente en eerste lijn samen op te trekken.

Subsidie
De gedeputeerde kwam ook met nieuws vanuit de provincie: die kent een regeling waarbij subsidie beschikbaar is voor toekomstbestendige zorg en zorgvoorzieningen (klik hier). Te denken valt aan het samenvoegen van meerdere functies in één gebouw, bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, fysiotherapie praktijk en thuiszorgorganisatie. Zorgadvies Groningen zal dit zeker meenemen in haar toekomstige informatieverstrekking over huisvesting.

Afspraak
In de loop van de avond werd duidelijk dat er veel te veel te bespreken was voor een eenmalig werkbezoek. Gedeputeerde Van Dekken constateerde dat we een eerste verkenning met elkaar hebben gemaakt, maar dat we te weinig zijn toegekomen aan het bespreken van hoe we gezamenlijk kunnen inspelen op wat de jonge huisarts in de toekomst nodig heeft. De bijeenkomst sloot dan ook af met de afspraak om op korte termijn nogmaals bijeen te komen.

Terug naar overzicht