Maak tijdig afspraken om infectie-uitbraken het hoofd te bieden

10 februari 2021

Geen onvoorstelbare situatie: de zorgvraag neemt plotseling toe, maar ondertussen kamp je met personele tekorten vanwege ziekte. In hoeverre weet je dan de continuïteit van de zorg te garanderen? Kun je terugvallen op afspraken binnen je praktijk en/of hagro om dit op te vangen?

Aan wat voor soort afspraken kun je dan denken? In het managersnetwerk van 2 februari jl. is hierover gesproken met een aantal praktijkmanagers. Sommige vertelden hier al volop mee bezig te zijn en dat er afspraken zijn gemaakt binnen de praktijk. Zo werd er verteld dat DA, HA, VS/PA en POH vanuit huis kunnen werken en triëren en de agenda kunnen inplannen. Ook was er een praktijk die in twee groepen werkte om besmetting binnen het eigen team te verkleinen.

Binnen de praktijk
Tijdens het overleg kwamen nog andere ideeën boven. Binnen de praktijk kun je bijvoorbeeld contacten onderhouden met waarnemers die stand by staan als er veel uitval van HA is, je kunt mogelijkheden creëren voor DA, HA, VS/PA en POH om vanuit huis te werken,  mogelijkheden creëren voor DA om vanuit huis patiënten te triëren en in te plannen in de agenda, mogelijkheden onderzoeken of je bestaande personeelsbestand is in te zetten voor extra  werk/uren, enzovoort.

Op Hagro-niveau
Afspraken die je met de Hagro kunt maken, zijn bijvoorbeeld het organiseren van een gezamenlijk spreekuur, het verdelen van taken waarbij de ene praktijk patiënten ziet die mogelijk besmet zijn en de andere praktijk alle reguliere zorg op zich neemt, wie er visites rijdt, enzovoort.

Wanneer je met dit onderwerp aan de slag wilt en meer informatie wenst, is de ‘toolkit uitbraak infectieziekten’ van de LHV (klik hier), zeer interessant. We willen je vooral wijzen op hoofdstuk 3,  ‘stappenplan continuïteit’.

 

Zorgadvies heeft de afgelopen weken nagedacht hoe ze de hagro’s/hch’s kunnen ondersteunen bij het organiseren van de zorg als er te weinig personeel is voor de zorgvraag. Wanneer praktijken uit de hagro hierover met elkaar in gesprek willen, dan kan Zorgadvies dit gesprek begeleiden. Je kunt hiervoor contact opnemen met: c.van.loon@zorgadviesgroningen.nl.

 

Terug naar overzicht