Organisatiegraad eerstelijns disciplines

10 februari 2021

In Nederland zijn we al langer bezig met het organiseren van ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. Om dit te bereiken zijn er regionaal intensievere contacten opgezet tussen de huisartsen in huisartsenkringen, zorggroepen en ziekenhuizen.

In toenemende mate komen er ook vragen om met andere eerstelijns disciplines in gesprek te gaan over ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. Psychologen bijvoorbeeld kregen de vraag om mee te denken over de wachtlijstproblematiek van de GGZ. Fysiotherapeuten en diëtisten zijn gevraagd om met leefstijlcoaches de GLI in de provincie te leveren. De organisatie hiervan is al in een ver gevorderd stadium. Zorgadvies signaleert daarnaast dat er ook een toenemende vraag is naar samenwerking met de eerste lijn en netwerkvorming op verschillende thema’s.

Landelijk en onze regio
In de landelijke Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 hebben partijen afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen aan ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. Tijdens het ELO is een aantal keer gesproken over de organisatiegraad van alle eerstelijns disciplines in Groningen. Daarbij werd geconstateerd dat in de provincie Groningen een aantal beroepsgroepen mono-disciplinair zijn georganiseerd in coöperaties en een aantal beroepsgroepen  wél een overlegstructuur kennen, maar geen organisatievorm bezitten.

In gesprek gaan met elkaar
Voor veranderingen in de zorg is het wenselijk dat de eerstelijnsdisciplines elkaar makkelijker vinden. Daarnaast is het van belang dat andere domeinen, bijvoorbeeld ziekenhuizen, de eerstelijns disciplines makkelijk kunnen benaderen. Kortom, men moet met elkaar in gesprek gaan. Van belang is te weten hoe onze regio eruit ziet en welke zorg er nu en in de komende jaren geleverd dient te worden. Welke disciplines zijn daarbij betrokken en hoe kunnen zij elkaar vinden? Wie spreekt wie en maakt afspraken namens wie? Allemaal vragen die belangrijk zijn voor de volgende stappen naar ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. Zorgadvies Groningen heeft met Menzis afgesproken dat ze dit jaar tijd vrij maakt om de eerstelijn te ondersteunen bij het nadenken over deze vragen.

Digitale overdracht en samenwerking
Bij samenwerking rond een patiënt is het altijd cruciaal om de juiste informatie te hebben en te delen met de andere behandelaars. Binnen onze provincie zijn hiervoor al verschillende systemen in gebruik. In het bovenstaande proces willen we hier ook aandacht aan besteden. Welke disciplines gebruiken welke systemen? Waarbij en waarmee kunnen we elkaar digitaal vinden en voor welke zaken nog niet? Kunnen zaken ook eenduidiger en makkelijker worden en kunnen we een beperkt aantal programma’s met elkaar gaan gebruiken? U hoort nog van ons…

Terug naar overzicht