Er valt een wereld te winnen

10 februari 2021

Sinds januari is Marjan Zijderveld bij Zorgadvies Groningen werkzaam. Zij gaat zich bezig houden met de ontwikkeling van geriatrische netwerken. “En ik ga proberen de verbinding tussen de nulde- en eerstelijnszorg te verbeteren. Daar valt nog een wereld te winnen”, roept Marjan enthousiast.

Veel huisartsenpraktijken zijn de afgelopen jaren gestart met de module Ouderenzorg. Maar de daaraan verbonden taakstelling om een geriatrisch netwerk op te zetten, valt menig POH wel eens zwaar. “Het opzetten van een dergelijk netwerk is ook maatwerk”, vertelt Marjan. “Zeker als je het naar een hoger niveau wilt tillen. Ik ga daar graag mijn kennis en kunde voor inzetten.”

Zoektocht
Verder wil Marjan het contact tussen nulde- en eerstelijnszorg verbeteren. “In het contact met patiënten, is het voor huisartsen niet altijd duidelijk naar wie ze kunnen doorverwijzen als het om niet medische zaken gaat. Denk bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek”, verduidelijkt Marjan. Omgekeerd is het voor gemeentes ook niet altijd makkelijk om in contact te komen met huisartsen. Die zoektocht zie je overal. Het is mijn doel de domeinen bij elkaar te brengen.”

Ervaring
De doelstellingen van Marjan zijn ambitieus, maar haar ervaring is ook indrukwekkend. Ze werkte in de jaren 80-90 in diverse ziekenhuizen te Amsterdam. Na een studie Pedagogiek maakte zij de overstap naar gemeenten en de non-profitsector. Marjan: “Ik werkte altijd binnen het sociaal domein; van gezondheidsbeleid, ouderenbeleid tot jeugd- en wmo- beleid. Als interimmer vervulde ik van 2008 tot eind 2020 diverse managementfuncties. De nadruk kwam steeds meer te liggen op het (strategisch) adviseren van gemeenten bij de decentralisaties jeugd, zorg en werk.” De overheveling van taken van de overheid naar gemeenten was voor Marjan aanleiding om de Masteropleiding Organisatieprofessional en Veranderkundige te volgen.

Zorg verbeteren
Marjan vindt het fijn om weer terug te zijn in de zorg. “Er komt veel op de sector af. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg, geboortezorg, digitalisering, enzovoort. Een goede samenwerking tussen de verschillende domeinen kan de zorg alleen maar ten goede komen.” 

Terug naar overzicht