Intervisie voor praktijkmanagers

10 februari 2021

Als ‘praktijkmanager’ vervul je een relatief nieuwe functie. En dan is het soms zoeken naar de vorm. En de wijze waarop jij de functie invult, verschilt misschien van andere praktijken. Niet vreemd dat vanuit het Eerstelijns Managers Netwerk een verzoek is gekomen voor het oprichten van intervisiegroepen.

Doel is dat praktijkmanagers van en met elkaar leren. Zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Naast een professionele ontwikkeling ontstaat tegelijkertijd een regionale samenwerking. Zorgadvies Groningen heeft samen met coachingsbureau 'Acht!' vijf intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Lees meer in de bijgevoegde pdf en geef je op!

Terug naar overzicht