Opfriscursus doktersassistent

30 maart 2021

Vanaf september 2021 start bij het Noorderpoort een opfriscursus voor doktersassistenten. Hij is specifiek bedoeld voor herintredende doktersassistenten. Apothekersassistenten die zich willen bekwamen in de werkzaamheden van de doktersassistent zijn ook welkom.

Noorderpoort is één van onze partners in het aanpakken van de arbeidsproblematiek in de huisartsenzorg. Met alle opleidingsinstituten en het werkveld zijn wij, Zorgadvies Groningen met Elann en GHC, in gesprek over mogelijkheden voor voldoende opleidings- en stageplaatsen en coördinatie daarop. Onderstaand initiatief, het geven van de mogelijkheid van een opfriscursus voor doktersassistenten die willen of gaan herintreden, past hierbij.

De training vindt plaats op 4 tot 14 avonden (afhankelijk van het aantal cursusdelen dat je volgt). Er zijn 3 cursusdelen, die ook apart te volgen zijn:

  1. Ziekteleer en Triage
    Hier komen veel voorkomende gezondheidsproblemen in de huisartsenpraktijk aan de orde. De cursist leert (m.b.v. de NHG-Triagewijzer) door het stellen van vragen een juiste inschatting te maken van de urgentie van de hulpvraag en weet vervolgens het juiste beleid te kiezen. Verschillende gezondheidsproblemen komen aan bod.
  2. Laboratoriumwerk en Medisch-technisch handelen
    In het deel Medisch-technisch handelen komen aan de orde: pols tellen; bloeddruk meten; injecteren; wondverzorging; verbandtechnieken; hechtingen verwijderen; wrattenbehandeling met stikstof; oren uitspuiten; ECG. In het deel Laboratoriumwerk komen de volgende onderwerpen aan de orde: bloedonderzoek: afnemen van capillair bloed (vingerprik); Hb-bepaling; bloedsuikerbepaling; cholesterolbepaling; inzetten en aflezen BSE. Urineonderzoek: diverse stickreacties; dipslide; sediment; zwangerschapstest.
  3. ADEPD + HIS (Medicom)
    In dit onderdeel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de NHG-richtlijn: Adequate Dossiervorming met het Elektronisch PatiëntenDossier (ADEPD). Het juist hanteren van de SOEP-notering. Het gebruiken van de ICPC-codering. Begrippen als episode en episode met attentiewaarde. Koppelen van contacten, laboratoriumuitslagen, specialisten brieven enz. aan de juiste episode. Dit wordt praktisch geoefend m.b.v. een Huisartsen Informatie Systeem (Medicom).

Voor meer informatie, kijk op de website van Noorderpoort.

Terug naar overzicht