Ordenen en ontwikkelen

30 maart 2021

Omdat Zorgadvies Groningen in de pas wil lopen met de dynamiek van de zorg, maakt onze organisatie een gestage groei mee. Onlangs trad Sereh Simons bij ons in dienst. Zij gaat zich o.a. bezighouden met het versterken van de organisatiegraad van paramedici in Groningen en de inzet van ICT in de communicatie van de eerste lijn onderling én die met haar patiënten.

Sereh is van oorsprong bioloog. En als er iets is waar biologen van houden, dan is het ‘ordenen’.  Dus is het niet heel raar dat Sereh een overstap maakte naar klinische informatica. “Voorheen werkte ik voor een gehandicaptenorganisatie,” vertelt ze. “Daar hield ik me bezig met het standaardiseren van informatie, het organiseren van stuurinformatie, het structuren voor evaluaties, enzovoort.” 

Overkoepelend orgaan
Bij Zorgadvies Groningen gaat Sereh zich richten op de organisatie van paramedici. “In Groningen ontbreekt het aan een overkoepelend orgaan dat kan optreden als gesprekspartner en ook bindende afspraken kan maken. Maar daarin is Groningen niet uniek, hoor”, zegt Sereh met een glimlach. “Het geldt voor veel meer regio’s. Het werk sluit aan bij de ‘Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022’ waarin diverse landelijke paramedische organisaties zijn vertegenwoordigd.”    

Visie
Vooraleerst gaat Sereh het veld verkennen: hoe is het gesteld met de huidige organisatiegraad? Wie staat open voor toetreding tot een organisatie? Moet het mono- of multidisciplinair zijn? Kortom er zijn nog vele vragen te beantwoorden voordat Sereh samen met de verschillende disciplines een visie kan ontwikkelen. Het hele traject zal dan ook zo’n twee jaar beslaan.   

Het goede behouden
Een andere verkenning die Sereh gaat uitvoeren, betreft de inzet van digitale middelen binnen de eerstelijnszorg. “Corona heeft de invoering van ICT versneld”, legt ze uit. “Veel huisartsen, paramedici, verloskundigen, psychologen én patiënten zijn inmiddels bekend met digitale consulten. Soms bevalt dat uitstekend, maar soms ook niet. Het goede moeten we zien te behouden. Dat vergt soms hulp bij de implementatie. Ik wil met de zorgprofessionals de ins- en outs ten aanzien van digitale zorg in kaart brengen. Wat de langere termijn betreft, wil ik me ook richten op een eenduidige manier van digitale samenwerking tussen de eerstelijn en andere domeinen.”

Terug naar overzicht