Betere zorg dankzij de OJG

30 maart 2021

Zo’n 55% van de huisartsen heeft een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) in dienst. Harry Bulk uit Ter Apel is daar één van. Het werken met een OJG is volgens hem beter voor het kind en het gezin. Bovendien bespaart het de gemeenschap ook nog eens heel veel geld.

De huisartsenpraktijk in Ter Apel kent sinds twee jaar een OJG. “Ik was destijds betrokken bij een pilot in Westerkwartier en toen groeide het besef dat een OJG ook heel goed binnen onze eigen praktijk zou passen”, vertelt Harry. “Een OJG kan vaak de helft van de probleemgevallen zelfstandig oplossen. Dat scheelt een toestroom naar specialistische Jeugdzorg, bespaart dus enorm veel geld en - last but not least- de kwaliteit van zorg is naar mijn mening ook nog eens beter. Ouders en kinderen zijn veelal tevreden over- en geholpen met de geboden zorg.”

Zorgen
“Alles waar ouders zich zorgen over maken als het gaat om hun kinderen, kunnen ze met mij bespreken”, legt Alinda van der Weide uit. “Als OJG probeer ik eerst een beeld te krijgen van het kind. Vervolgens wil ik weten waar en wanneer  de problemen zich voordoen of juist niet. Daarnaast probeer ik de thuissituatie in kaart te brengen en de ouders in het plan te betrekken. Indien nodig neem ik, met toestemming van de ouders en jongere, contact op met ketenorganisaties zoals scholen, wijkteams, enzovoort. Wat ik heel prettig vind, is het laagdrempelige contact met Harry. We delen regelmatig onze inzichten en dat zorgt voor een duidelijke en eenduidige aanpak.”

Duurzaam
Harry is zeer te spreken over Alinda: “De functie vereist overtuigingskracht en regievoering. Alinda is daar sterk in. Bovendien kent ze de sociale kaart. En Alinda komt minder bedreigend over dan een persoon van Jeugdzorg.” "Het mooiste is", besluit Alinda, "als je de gezinnen zelf kunt laten ontdekken wat er speelt. Dragen ze zelf oplossingen aan voor hun problemen, dan werkt dat vaak duurzaam door."   

Zorgadvies Groningen volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen en fungeert als spin in het web om de eerstelijnszorgverleners, gemeenten en betrokkenen in onze provincie bij elkaar te brengen voor een gezamenlijke aanpak rondom de zorg voor jeugd. Zorgadvies Groningen verbindt partijen met elkaar, adviseert en begeleidt bij samenwerkingstrajecten in de zorg voor jeugd. Een voorbeeld is de introductie van de ondersteuner jeugd (OJG).

Wilt u weten of de inzet van een OJG ook voor uw praktijk van meerwaarde kan zijn? Of dat uw gemeente de OJG ondersteunt? Hoe u een vacature voor een OJG kunt stellen? Neem contact op met Roelinda Bos.

 

Terug naar overzicht