Medisch en sociaal domein Westerkwartier werken aan samenwerking

21 mei 2021

Met een toenemende focus op integrale ondersteuning en zorg van inwoners, is er behoefte aan meer samenwerking tussen huisartspraktijken en het sociaal domein. Zorgadvies Groningen voert hierover gesprekken met zowel professionals vanuit huisartspraktijken als gemeenten in de provincie Groningen. In de gemeente Westerkwartier is een bijeenkomst georganiseerd met de POH's vanuit huisartsenpraktijken en medewerkers van de gemeente en welzijnsorganisatie De Schans. Doel was om nader kennis met elkaar te maken en beluisteren wat een ieder belangrijk vindt in de samenwerking én ermee wil bereiken.

In de online meeting maakten de deelnemers kennis met elkaar en elkaars werkwijze. Vervolgens werd er in drie subgroepen verder gesproken over de behoeften ten aanzien van de samenwerking. Wat opviel was de grote bereidheid om de samenwerking verder met elkaar vorm te geven. De deelnemers gaven aan dat samenwerken niet nieuw is bij het bieden van zorg en ondersteuning aan inwoners, maar dat het vaak wel beperkt blijft tot een kleine groep professionals en vrijwilligers die ze goed kennen.

Onbekend
Ze realiseren zich dat ze nu mogelijk bepaalde diensten en voorzieningen niet inzetten, omdat ze hiermee onbekend zijn. Om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn, spraken de deelnemers de bereidheid uit hun inzicht te willen vergroten in de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden en diensten. Daarnaast werd duidelijk dat de deelnemers op het niveau van de gebieden Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn verder willen werken aan het verbeteren van de samenwerking. 

Vervolg
Op basis hiervan worden begin juni per gebied vervolgbijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten werken de deelnemers verder uit wat ze met de samenwerking willen bereiken. Dit resulteert in een actieplan, waarna de uitvoering kan starten.

We houden u op de hoogte van de uitkomsten.

Terug naar overzicht