Vervolg aanpak wachttijden in de SGGZ

29 juni 2021

Met het gelijktijdig uitvoeren van diverse interventies werkt Regio Groningen aan het terugdringen van de wachttijden in de SGGZ. Dit is hard nodig, want de wachttijden in Groningen voor de specialistische GGZ zijn lang.

Inmiddels zijn 19 partijen aangesloten in een Regionale Taskforce Wachttijden GGZ (RTWG). Zij vertegenwoordigen GGZ-aanbieders, vrijgevestigde psychologen, zorgverzekeraar, gemeenten, huisartsen & praktijkondersteuners, cliënten en ervaringsdeskundigen. Door deze partijen worden concreet een aantal interventies uitgewerkt om de wachttijden in de SGGZ te verkorten.

Samenwerking huisartsen en sociaal domein
Zorgadvies Groningen maakt zich samen met een werkgroep hard om de samenwerking tussen het sociaal domein en de huisartsen te verbeteren zodat zowel de medische als de niet-medische problematiek wordt opgepakt. Eerst hebben we gekeken naar goede voorbeelden in de samenwerking. Van daaruit is een plan voor Groningen ontwikkeld. Daarin zien de contacten tussen het sociaal domein en de huisartsenpraktijk er als volgt uit: er wordt gewerkt met een ‘warme’ overdracht. Het sociaal domein heeft een vast contactpersoon en is gevestigd in de nabijheid van de huisarts, meestal in de huisartsenpraktijk. De huisarts/praktijkondersteuner heeft vooraf contact gehad met de contactpersoon van het sociaal domein over de cliënt. De cliënt hoeft niet zelf op zoek naar het juiste loket. Er is al verwezen naar het sociaal domein met een korte duiding en vraagstelling, bij voorkeur middels Zorgdomein.

Vast contactpersoon
De werkgroep wil deze werkwijze graag breed implementeren in de provincie Groningen onder andere door een vast contactpersoon in te zetten: de Ondersteuner Sociaal Domein (OSD) die, vergelijkbaar met de Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG), een plek binnen de huisartsenpraktijk krijgt. In het overleg met de gemeenten wordt ook gesproken over het verwijzen via Zorgdomein. Daarnaast wordt er gewerkt aan een scholing voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Transfertafel
Er worden nog meer interventies ingezet. Sinds mei 2021 gebruiken de huisartsen ook de transfertafel, verzorgd door iPractice. Na verwijzing van een patiënt door de huisarts naar de SGGZ wordt middels deze transfertafel geprobeerd om de patiënt sneller op de juiste zorgplek te krijgen. Dit is meestal bij een SGGZ instelling, maar soms blijkt tijdens het gesprek met de client dat er een passend aanbod is binnen de BGGZ. Ook werken de GGZ-aanbieders aan het versneld afronden en afschalen van behandeltrajecten om zo meer ruimte te maken voor nieuwe cliënten die op de wachtlijsten staan. Al deze interventies moeten er toe leiden dat de wachttijden in onze regio teruggedrongen worden.

Meer lezen over dit onderwerp? Zie de flyer. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Roelinda Bos.

 

Terug naar overzicht