Gereedschap gezocht

28 juni 2021

Zorgadvies Groningen is op zoek naar gereedschappen voor een landelijke programma dat de samenwerking binnen de paramedische zorg moet bevorderen. We zoeken modellen, werkvormen, stroomschema’s, presentaties en wat je nog meer kan bedenken over het thema samenwerken, organisatievormen, missie/visie opstellen, doelbepaling, kennismaken, et cetera.

In de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 hebben partijen afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

De landelijke ROS-organisaties zullen binnen dit programma de regio’s ondersteunen en op strategisch en praktisch gebied adviseren. Namens het ROS-netwerk coördineert Zorgadvies Groningen de inzet in dit programma. Zo willen we onder andere gereedschappen verzamelen die de samenwerking binnen de paramedische zorg kunnen bevorderen. Want een goede samenwerking en organisatiegraad van paramedici helpt bij het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Uiteraard hebben de verschillende ROS organisaties meerdere tools en worden die al verzameld, maar we zijn ook benieuwd naar tools vanuit bijvoorbeeld de paramedici zelf of andere zorgverleners of organisaties. 

Digitale Toolkit
Bezit jij een model, presentatie of enig ander instrument dat je succesvol hebt kunnen inzetten? En ben je bereid dit belangeloos ter beschikking te stellen? Maak ons en de paramedici blij en stuur het op*. Wij willen het graag gebruiken voor het samenstellen van een digitale Toolkit. Je kunt het mailen naar Sereh Simons. Ook voor vragen kun je bij haar terecht, per mail of telefonisch (050- 211 56 20). 

*Alle soorten bestanden zijn welkom. Graag inclusief een Word-document met daarin de naam van het gereedschap, het doel en het gebruik.

Terug naar overzicht