Pilot regionale samenwerking paramedische zorg van start in Groningen

25 augustus 2021

In het kader van het landelijke programma Organisatiegraad Paramedische Zorg is o.a. in regio Groningen een pilot gestart die het verder versterken van de organisatiegraad als doel heeft. Ook Zorgadvies Groningen heeft een rol in het programma: een van haar taken is immers het ondersteunen van paramedici bij het vergroten van de organisatiegraad. De ondersteuning is divers en wordt afgestemd op de behoefte van paramedici. Zorgadvies Groningen begeleidt het proces en brengt haar kennis in op het gebied van samenwerkingsvormen en netwerken.

Het doel van het landelijke programma is dat paramedici in de regio samen een sterke organisatie gaan vormen. Dit is nodig om de zorg structureel anders te organiseren: meer gericht op preventie en het leveren van zorg in de omgeving van de patiënt. De juiste zorg op de juiste plek leveren is gemakkelijker als alle zorgverleners en hun expertises zichtbaar, goed vindbaar en georganiseerd zijn. Samenwerking tussen en met paramedici wordt steeds meer als waardevol gezien. Een sterkere organisatiegraad vergroot daarnaast de slagkracht op regionaal niveau. En in de provincie Groningen zijn er zeker ook mogelijkheden om de organisatiegraad van paramedici te versterken. Zo zagen we de afgelopen jaren dat een aantal beroepsgroepen zich hebben georganiseerd in coöperaties en konden we opmaken dat er vanuit het werkveld behoefte is aan een vorm van organisatie, zowel mono- als multi-disciplinair.

Verdeling in stedelijke en landelijke gebieden
Deze zomer is het landelijke programma gestart met het bieden van ondersteuning aan vier pilotregio’s. Naast Groningen gaat het om Noordoost- en Noord-Brabant, Leiden en Bollenstreek, en Twente. Hierbij is bewust gekozen voor een verdeling in stedelijke en landelijke gebieden en een verdeling in regio’s waar de paramedische zorg meer en minder georganiseerd is. Ook is er rekening gehouden met geografische spreiding en bestaande interesse van de regio’s.

Regiobeeld en dialoog sessies
Vanuit het programma worden de pilots uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen BeBright (een strategie- en innovatiebureau), het landelijke ROS-netwerk (waaronder Zorgadvies Groningen) en de paramedische beroepsorganisaties. BeBright is gestart met het ontwikkelen van regiobeelden met daarin relevante zorg-gerelateerde gegevens. Bestaande netwerken in de pilotregio’s zijn in kaart gebracht. Deze netwerken, andere geïnteresseerde paramedici en regionale stakeholders gaan na de zomer in twee dialoogsessies aan de slag om het doel voor versterken van paramedische zorg in de regio te bespreken inclusief de route hier naartoe. Dit plan vormt de start van een intensief ondersteuningstraject met strategische advisering en praktische ondersteuning door de regionale ROS organisaties en in Groningen door  Zorgadvies Groningen.

Ervaringen
Op basis van de ervaringen die in deze pilots worden opgedaan, zal het programma een veelvoud van regio’s gaan ondersteunen in het opzetten en professionaliseren van een regionaal paramedisch netwerk.

Samen sterk in de regio!
Dit najaar hoopt het programmateam meer te kunnen melden over de ervaringen en resultaten van de pilots. Mochten er in de tussentijd vragen zijn, dan kunt u terecht op www.organisatiegraad.nl. Wilt u contact in regio Groningen, benader dan Zorgadvies Groningen, s.simons@zorgadviesgroningen.nl of bel 050-211 5620.

Terug naar overzicht