Weten wie wat doet: huisartsenpraktijken maken kennis met sociaal domein

7 oktober 2021

Zorgadvies Groningen heeft afgelopen september in gemeente Westerkwartier een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar huisartsenpraktijken, buurtmaatschappelijk werkers, buursportcoaches, WMO consulenten en andere disciplines vanuit de gemeente en welzijnsorganisatie de Schans bij elkaar zijn geweest. Doel was om inzicht te krijgen in elkaars werkzaamheden, werkwijze en dienstenaanbod. Daarnaast is er gesproken over verwachtingen over en weer en zijn er afspraken gemaakt.

Zorgadvies Groningen was gespreksleider bij de bijeenkomsten en droeg daarmee bij om vragen en onduidelijkheden goed te bespreken, te komen tot afspraken en die ook te bewaken. Eén van de afspraken is om als huisartsenpraktijk aan te schuiven bij de samenwerkingstafels die er zijn in het Westerkwartier. Zo komt de huisarts of praktijkondersteuner in direct contact met buurtmaatschappelijk werkers, buursportcoaches, WMO consulenten en andere sociale disciplines vanuit de gemeente.

Wat is een samenwerkingstafel?
De samenwerkingstafels worden per gebiedsteam vormgegeven. Het gaat om de gebieden Marum, Leek, Zuidhorn en Grootegast. Het is een kort moment van in eerste instantie een uur om samen met collega’s van de GGD, Sociaal Werk De Schans, Team Mens & Gezin van de gemeente Westerkwartier (waarin WMO, P-Wet en Jeugd) met elkaar af te stemmen en afspraken te maken met betrekking tot alles wat zich voordoet in het dagelijks werk en de samenwerking. In een later stadium zal de samenwerkingstafel eens in de 2 maanden worden georganiseerd en schuift de huisarts of praktijkondersteuner een half uur aan. 

Gezamenlijk antwoorden vinden
Een voorbeeld:  iemand brengt een casus in en vraagt de anderen mee te denken wie hierin wat kan betekenen. Of men checkt waar hij/zij met een bepaalde vraag moet zijn, hoe processen lopen, etcetera. Kort gezegd er ontstaat een overleg waarin men gezamenlijk antwoorden vindt op vragen en men raakt op den duur goed op elkaar ingespeeld.

Juiste zorg op de juiste plek
Om samen te werken aan samenwerken tussen de huisartspraktijken en het sociale domein worden er in alle Groninger gemeentes bijeenkomsten georganiseerd zoals in het Westerkwartier. Op deze manier raken huisartsen en POH’s bekend met de mensen en het dienstenaanbod van de gemeente/welzijnsorganisatie en andere ketenpartners en ontstaat er een verbeterde informatieoverdracht. Zo komt de juiste zorg op de juiste plek! 

Meer informatie?
Binnenkort ontvangen alle huisartsenpraktijken per mail een uitnodiging voor de bijeenkomst die door de gemeente georganiseerd wordt bij hun in de buurt. Wilt u op voorhand al meer informatie ontvangen dan kunt u uiteraard contact met opnemen met C.van.loon@zorgadviesgroningen.nl (050- 211 56 20)

Terug naar overzicht