Geboortegolf resulteert in betere samenwerking

7 oktober 2021

Afgelopen zomer was er sprake van een heuse geboortegolf. Dat zette de geboortezorg in de provincie Groningen flink onder druk. Vooral op het personele vlak was het alle zeilen bijzetten. Door goed overleg binnen de keten en een goede samenwerking lukte het de acute problemen het hoofd te bieden. Nu de piekdrukte enigszins voorbij lijkt, is het tijd voor een structurele aanpak van de capaciteit en continuïteit binnen de geboortezorg. Want die is ook zonder alle corona-perikelen en geboortegolven gerust complex te noemen.

Roelinda Bos neemt namens Zorgadvies Groningen deel aan de Werkgroep Capaciteit van het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland. ‘Gelukkig hebben we in Groningen het hoofd kunnen bieden aan de zomercrisis’, vertelt ze. ‘Structureel zijn er wel zorgen over het personeelstekort:enerzijds is er een tekort aan instroom van personeel, anderzijds is er een uitstroom van vakkundig personeel in de geboortezorg.’

Zwaar werk
‘Het gaat ook om zwaar werk’, verklaart Fleurisca Korteweg die gynaecoloog is bij het Martini Ziekenhuis en tevens voorzitter van de Werkgroep Capaciteit. ‘Het is 24/7 werk met nachtdiensten die net zo beloond worden als banen in de gezondheidszorg die regelmatige werktijden kennen. Daarom houdt veel gediplomeerd personeel het voor gezien. Dat leidt uiteindelijk tot een capaciteitsprobleem.’

Zoeken naar capaciteit
Dit probleem raakt natuurlijk ook de verloskundigenpraktijken in Groningen. Itske Huberts van verloskundigenpraktijken Fiere Verloskundigen heeft ook zitting in de Werkgroep: ‘Loopt de thuisbevalling niet helemaal goed, dan is het heel vervelend als je eerst moet uitzoeken welk ziekenhuis nog opvangcapaciteit heeft. Dat leidt tot risico’s en het doet de beleving van de patiënt ook geen goed.’

Stappen gemaakt
Gelukkig ging het deze zomer uiteindelijk toch nog goed. ‘En het heeft ook nog wat positiefs opgeleverd’, aldus Fleurisca. ‘Er zijn grote stappen gemaakt in de regionale en provinciale samenwerking. We denken nu veel meer ziekenhuis en VSV-overstijgend.’ Roelinda: ‘Dit behoort ook tot de doelstellingen van Zorgadvies Groningen: processen van samenwerking ondersteunen en in dit geval meedenken in oplossingen zodat de eerste lijn en de hele geboortezorg goed georganiseerd zijn werk kan doen.’

Capaciteit inzichtelijk maken
De samenwerking leidde ertoe dat alle betrokkenen hun capaciteit inzichtelijk maakten. Ook de verloskundigen praktijken. ‘Ja, dat is best opmerkelijk’, benadrukt Itske, ‘omdat wij dat vanuit het oogpunt van concurrentie eigenlijk nooit openbaar maken.’ Een speciaal ontwikkelde app maakte voor alle zorgverleners inzichtelijk bij welke ziekenhuizen nog ruimte was voor noodopvang.

In de bres springen
Waar mogelijk sprong men voor elkaar in de bres. Itske: ‘De kraamzorg kon nog slechts 7 dagen hulp bieden in plaats van de wettelijk vastgestelde 8 tot 10 dagen. Daarom hebben wij als verloskundigen onze hulp enigszins verlengd.’ Het Martini ziekenhuis vond een oplossing in het tijdelijk aannemen van meer personeel.

Positieve regio
‘De crisis heeft mij wel het gevoel gegeven dat wij een hele positieve regio zijn. We denken in mogelijkheden, kijken over onze beroepsgrenzen heen’, aldus Fleurisca. ‘Dat is in andere regio’s wel anders’, bekent Itske die ook in een landelijk verloskundig overleg zit. Roelinda spreekt de hoop uit dat de positieve aanpak in Groningen een uitstraling heeft op personeel; dat men graag in Groningen wil komen werken.

Verantwoordelijkheid
Om de capaciteit in de geboortezorg inzichtelijker te maken en ook de problemen die er spelen, is de hele beroepsgroep al benaderd in de vorm van vragenlijsten ‘Het is nu tijd voor structurele oplossingen’, vindt Roelinda. ‘Daarvoor is het nodig een regiovisie te ontwikkelen.’ ‘Maar ook de landelijke politiek en de zorgverzekeraars hebben een verantwoordelijkheid in de kwaliteit van de geboortezorg in dun bevolkte gebieden zoals Noord Nederland’, benadrukt Fleurisca, ‘en daar zijn we al mee in gesprek.’

Terug naar overzicht