Symposium ‘De toekomst van de geboortezorg’

7 december 2021

Op vrijdag 12 november organiseerden Zorgadvies Groningen in samenwerking met Proscoop, ROS Friesland, de AVAG en het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland het éérste hybride symposium Geboortezorg. Het thema luidde ‘de toekomst van de geboortezorg’.

Het symposium werd met ruim 90 fysieke en online deelnemers goed ‘bezocht’. Plenair kwamen een vijftal onderwerpen aan bod. Zo ging Jochen Mierau, hoogleraar Economie van de Volksgezondheid Rijksuniversiteit Groningen en Wetenschappelijk Directeur Aletta Jacobs School of Public Health in op de gezondheidsverschillen die te voorkomen zijn. Mierau biedt een andere kijk op preventie met quotes als ‘Waarom zijn arme mensen gezond?’

Preventie is breedtesport
Mierau riep op om de onderzoeks- en beleidsagenda te verschuiven naar het bepalen van beschermende factoren van kwetsbare groepen. Preventie is volgens hem een breedtesport die werkt door de impact op de laag-risicogroep. Hoog-risico groepen zijn doorgaans klein, dus ook als je ze bereikt is het effect op volksgezondheid niet heel groot (Preventieparadox, Rose (1981, IJE)). Kortom focus je beleid op de gehele bevolking. Daar profiteert iedereen van. Ook de mensen in een kwetsbare situatie.

Antenatale zorg
Ineke Postma, onderzoeker en AIOS gynaecologie, afdeling Obstetrie & Gynaecologie, Universitair Medisch Centrum Groningen ging nader in op de antenatale zorg voor asielzoeksters en statushouders; wat kan er beter? Uit onderzoek blijkt dat het inzetten van een tolk, groepszorg, aanbod voor mentale gezondheid en awareness de zorg voor deze groep verbetert.

Prenataal huisbezoek
Marianne Mevius, manager JGZ bij GGD Drenthe en Maud Huppes, jeugd, voor- en prezorgverpleegkundige Icare gaven namens alle JGZ instellingen (GGD Groningen, -Drenthe, -Fryslân en Icare) een presentatie over het prenatale huisbezoek dat in 2022 landelijk wordt ingevoerd. Dit betekent dat de JGZ ook al tijdens de zwangerschap kan worden ingezet in de geboortezorg.

Schotten tussen echelons
Jan Jaap Erwich, hoogleraar obstetrie UMCG en voorzitter stuurgroep Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland ging in op de toekomst van het Consortium. Wat hem betreft wordt er meer samengewerkt, verdwijnen de schotten tussen de echelons en vinden de ziekenhuizen in het Noorden elkaar meer. Het Consortium wil een gezamenlijke regiovisie geboortezorg voor het Noorden ontwikkelen. Zorgadvies Groningen werkt hier graag aan mee.

Verloskundigen behouden voor werkveld
Liesbeth Kool, docent AVAG, promovenda verloskundige wetenschap Noord Nederland, Universitair Medisch Centrum Groningen vertelde over haar onderzoek onder startende professionals in de geboortezorg. Hoe behouden we verloskundigen voor het werkveld? Uit onderzoek blijkt dat we vele verloskundigen onderweg verliezen voor het werkveld. Mogelijk kunnen we meer rekening houden met hun wensen en hen beter begeleiden opdat we ze kunnen behouden voor het werkveld.

Tevredenheid
Jaarlijks wordt door de organiserende organisaties een symposium samengesteld met actuele thema’s. Met een mooie combinatie van brede en actuele onderwerpen en kennis vanuit ‘geboortezorgonderzoek’ kijkt de organisatie met tevredenheid terug op het symposium.

Wilt u meer weten over één van deze onderwerpen of heeft u een interessant onderwerp rondom geboortezorg voor een volgend symposium? Mail dan naar r.bos@zorgadviesgroningen.nl

Terug naar overzicht