ROEPNN: eerste zorggroep van paramedici in Nederland

7 december 2021

‘Wij willen mensen met overgewicht in beweging krijgen.’ Zo luidt de missie van ROEPNN. ‘ROEPNN?’ denkt u wellicht, ‘nooit van gehoord!’ Klopt, de Regionale Organisatie Eerstelijn Paramedici Noord Nederland bestaat per 1 januari a.s. en vertegenwoordigt dan de leefstijlcoaches in Noord Nederland. Zij is de eerste zorggroep van paramedici in Nederland!

Carin Pool (diëtist en leefstijlcoach), Martine Bos (diëtist en leefstijlcoach) en Marja Mulder (sportfysiotherapeut en leefstijlcoach) zijn voornemens het bestuur van ROEPNN te vormen en trekken als zodanig de kar. ‘Het initiatief lag bij Fysio Ketenzorg Noord’, vertelt Marja. ‘Die wil graag gezamenlijk met de Diëtisten Coöperatie Groningen optrekken om de Gecombineerde Leefstijlinterventie te organiseren in onze regio.’ ‘En het bleek dat regionale stakeholders zoals MENZIS en de GHC behoefte hebben aan een aanspreekpunt’, valt Martine haar collega bij.

Eigen declaratiesysteem
De Zorggroep ROEPNN is nog in oprichting. ‘We worden bijgestaan door onder andere een jurist en een fiscalist. Ook Menzis is nauw betrokken bij de totstandkoming van ROEPNN,’ vertelt Carin. ‘De zorgverzekeraar en provincie Groningen financieren de opstart- en exploitatiekosten van ROEPNN’, aldus Martine. ‘We vormen straks een zelfstandige juridische entiteit met een eigen declaratiesysteem.’

TO DO-lijstje
Carin: ‘Zichtbaarheid is een van onze eerste prioriteiten. We moeten makkelijk vindbaar zijn voor de tweede lijn en gemeenten. Een website hebben we nog niet, die staat bovenaan op ons TO DO-lijstje.’ Lachend: ‘Voor de kerstdagen heb ik alvast Hello Fresh besteld, want we zullen wel moeten doorwerken.’

Procesbegeleiding
De drie dames zijn zeer te spreken over de procesbegeleiding die ze ontvingen van Hugo Ouwendijk, bestuurder binnen KNGF, en van Sereh Simons van Zorgadvies Groningen. Marja: ‘Sereh bewaakte de tijdlijn: waar staan we nu, welke acties moeten we nu ondernemen? Diëtisten en fysiotherapeuten vormen natuurlijk heel verschillende beroepsgroepen. Sereh hielp ons de gemeenschappelijke zaken te vinden. Maar ook wist zij de vinger op zere plekken te leggen, zoals de getalsmatige verhouding van fysiotherapeuten en diëtisten in de nieuwe organisatie.’ ‘Gelukkig was het niet moeilijk een gezamenlijk doel te vinden: mensen met overgewicht in beweging krijgen! Dat verdient een integrale aanpak’, besluit Carin.

Terug naar overzicht