Flinke opkomst nascholing ‘Afbouwen Antidepressiva’

7 december 2021

Het afbouwen van antidepressiva is niet gemakkelijk. Dit gegeven gecombineerd met het feit dat meer dan een miljoen Nederlanders gebruik maakt van die middelen, verklaart wellicht de enorme belangstelling voor de online bijeenkomst over het afbouwen van antidepressiva in de huisartsenpraktijk.

Maar liefst 50 apothekers, huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en psychologen namen deel aan de online bijeenkomst. Een werkgroep bestaande uit een GGZ kaderarts/huisarts, POH-GGZ, psycholoog en apotheker heeft in opdracht van de GGZ adviescommissie alle beschikbare wetenschappelijke kennis en praktische ervaring gebundeld in een protocol Afbouw AD.

Informatie samenbrengen
De werkgroep werd geleid door Zorgadvies Groningen, waarbij het haar taak was om alle informatie vanuit de verschillende disciplines samen te brengen en het  daarna gezamenlijk bijeen te brengen tot één protocol.  Dit protocol is gepresenteerd tijdens de nascholing.

Ervaring van een patiënt
De nascholing opende met een persoonlijk verhaal van een patiënt over zijn ervaringen met het afbouwen van antidepressiva. De invoelbare beschrijving van de door hem ervaren klachten maakte duidelijk dat het venijn vooral in de staart blijkt te zitten.

Houd rekening met toekomstig afbouwen
Apotheker Jan Drenth gaf aan dat het voor veel gebruikers heel moeilijk is om af te bouwen en te stoppen. Daarom pleit hij ervoor dat voor de start van het gebruik van een antidepressivum niet alleen patiëntgebonden factoren worden meegenomen, maar ook al rekening wordt gehouden met toekomstig afbouwen. Niet elk antidepressivum is even geschikt om af te bouwen en niet van elk middel zijn de gewenste sterktes beschikbaar. Hij besprak de overwegingen rondom geneesmiddelenkeuze, omzetting en afbouwen, en onttrekkingsverschijnselen waarmee men rekening moet houden.

Protocol
Huisarts Ingrid Gerrits en POH-GGZ Yvonne Postma gaven uitleg over het protocol. Stap voor stap werd de deelnemer meegenomen in het afbouwproces aan de hand van een casus. Daarbij kwamen de volgende punten aan bod: keuzehulp afbouw antidepressiva, hoe de verschillende antidepressiva af te bouwen, farmacologische effecten, onttrekkingsverschijnselen, de psychologische begeleiding tijdens het proces, alsmede het gebruik van een terugvalpreventieplan.

Motiverende gesprektechnieken
Iemand helpen om te stoppen met antidepressiva werkt het krachtigst als er een intrinsieke motivatie kan worden opgewekt. Hoe je dat doet en welke gesprekstechniek hierbij kan helpen legde Gerard Lohuis uit. Hij is sociaal psychiatrische verpleegkundige, docent en stafmedewerker bij Lentis en vertelde dat het vooral belangrijk is iemand te motiveren om te stoppen zonder dat ook op te leggen.

Praktische handleiding
Na deze avond kon men de volgende dag meteen aan de slag met behulp van de praktische handleiding die de deelnemers kregen thuisgestuurd. Daarmee versterken huisarts, POH-GGZ, psycholoog en/of apotheker elkaar in het afbouwproces van de patiënt.

Informatie
Voor meer informatie over het protocol en de nascholing kunt u bellen of mailen met Roelinda Bos, telefoon 050 2115620 of r.bos@zorgadviesgroningen.nl

Terug naar overzicht