Ingrediënten voor het opzetten van een geriatrisch netwerk

7 december 2021

De juiste zorg op de juiste plek. Ook voor de ouderenzorg. Ouderen moeten kunnen terugvallen op een sterk lokaal vangnet van zorg en ondersteuning om zo op een veilige manier thuis te kunnen blijven wonen. Een middel om dat te bereiken, is het organiseren van een geriatrisch netwerk. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar Zorgadvies Groningen biedt u graag de helpende hand met een scholingsreeks van drie sessies. Daarnaast is op haar website een nieuwe pagina te vinden die vol staat met informatie en handreikingen voor het opzetten van een geriatrisch netwerk.

De bij ouderenzorg betrokken medewerker uit de huisartsenpraktijk krijgt in de sessies handvatten voor het opzetten voor hun geriatrische netwerk. Doel is dat er een sterk lokaal vangnet ontstaat voor kwetsbare thuiswonende ouderen. Dat kan alleen als men alle disciplines kent die bij de ouderenzorg betrokken zijn. Daarom is er binnen de nascholing extra aandacht voor die disciplines die vaak pas in een (te) laat stadium worden benaderd of nog vrij onbekend zijn. De nascholing biedt die disciplines een podium om hun meerwaarde en hun zorgaanbod bekend te maken. Tevens geven ze aan wat de signalen zijn voor een tijdige consultatie of doorverwijzing.

Veel herkenning
Eén van de deelnemers aan de scholing is Baukje Geertsma, POH-ouderenzorg in Zuidhorn. ‘Toen ik hoorde van de scholing zat ik zelf midden in het opzetten van een geriatrisch netwerk. De scholing bevestigde als het ware dat ik goed op weg ben. Er was veel herkenning. Toch heb ik ook nieuwe dingen geleerd. Zo gaf het verhaal van de aanwezige ergotherapeut mij een stimulans om hem vaker in te zetten bij kwetsbare ouderen. Het onderdeel Palliatieve Zorg was ook erg zinvol en leerzaam. De dubbele ‘surprise question’ was voor mij een eye-opener Hiermee kun je de juiste ouderen markeren en tijdig met hen in gesprek gaan over onder andere wensen ten aanzien van het levenseinde ofwel Advanced Care Planning.’

Meer samenwerken
Baukje werkt binnen een gezondheidscentrum. ‘Samen met de POH’s van de andere huisartsenpraktijken geven we het netwerk handen en voeten. Door Zorgadvies Groningen zijn we wakker geschud. Nu werken we meer samen, verdelen we de taken. Zo is de één contactpersoon voor de thuiszorgorganisaties, de ander voor de specialist Ouderengeneeskunde van Zonnehuisgroep Noord en tot slot onderhoudt één van ons contact met het Sociaal Domein. Het werk is nu beter behapbaar. De contacten lopen beter. Zeker nu er een bijeenkomst door Zorgadvies is georganiseerd met het Sociaal Domein, waarbij we elkaar in levende lijve konden ontmoeten en afspraken konden maken. We zien al mooie resultaten als het gaat om de verbeterde samenwerking met de SO, met het Sociaal Domein, met ergo- en fysiotherapie.’

Website Zorgadvies Groningen
Tijdens de scholing is een aankondiging gedaan voor de vernieuwde pagina over geriatrische netwerken die Zorgadvies Groningen aan het ontwikkelen is. Inmiddels is deze pagina live. Je vindt hier een stappenplan waarin stap voor stap staat uitgelegd hoe je een geriatrisch netwerk opzet. Binnenkort vind je hier ook de bijbehorende formats voor het opstellen van een sociale kaart en samenwerkingsafspraken in dit stappenplan. Verder lees je op de hoofdpagina waarom samenwerken in de ouderenzorg van belang is, wie welke rol heeft binnen de ouderenzorg en wat Zorgadvies Groningen voor je kan betekenen bij het opzetten van je geriatrische netwerk. De pagina is nog in ontwikkeling. Mis je iets of heb je verbetersuggesties, mail dan naar e.brakele@zorgadviesgroningen.nl of p.denarend@zorgadviesgroningen.nl

Terug naar overzicht