Paramedici samen sterk in de provincie Groningen

26 april 2022

Diëtisten, ergo-, fysio-, huid-, oefentherapeuten en logopedisten in de provincie Groningen zijn uitgenodigd met elkaar nader in gesprek te gaan over de samenwerking in de regio. Op 12 april vond de eerste in de reeks bijeenkomsten voor paramedici plaats. Aanmelden is nog mogelijk voor sessies op 10 mei en 15 juni.

Op 12 april jl. spraken de paramedici online met elkaar over samenwerken en samen sterk staan in de regio, in het kader van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg ter bevordering van samenwerking in de eerstelijns zorg, Het kernteam lichtte het binnen het programma gemaakte plan van aanpak en het regiobeeld van de provincie toe. Er kwam naar voren dat er veel speelt op het gebied van samenwerken en dat er behoefte is aan helderheid. De aangedragen knelpunten en/of wensen voor samenwerkingen nemen we mee ter voorbereiding op de volgende sessies. Bijvoorbeeld de behoefte aan overzicht in je regio, in (het aantal) netwerken en organisatie, en hoe daarin te communiceren. En de wens om ook met andere disciplines samen te werken. Vanzelfsprekend kwam ook de vraag ter sprake ‘Wat heb ik, en wat heeft mijn patiënt eraan in het algemeen en in het dagelijkse werk?’. 
 
Bijeenkomsten voor Groninger paramedici zowel los als in een reeks te volgen
De afgelopen bijeenkomst was de eerste in een reeks van bijeenkomsten ter bevordering van het samenwerken in de eerstelijns zorg. De bijeenkomsten zijn zowel los als in een reeks te volgen. Ze zijn onderdeel van het landelijk programma Organisatiegraad Paramedische Zorg, samen sterk in de regio. 
 
Ben je diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist of huidtherapeut in de provincie Groningen? Dan zien we je graag bij de volgende bijeenkomst(en) op:
- woensdag 10 mei 19.30 – 21.00 (online) ‘Samenwerken en netwerken: Hoe goed ken jij jouw regio?’. We gaan dan graag met paramedici in gesprek over:
- Waar en hoe wordt er samen gewerkt?
- Welke netwerken/samenwerkingsverbanden zijn er en in welke vorm?
- Welke rol zie jij voor jouw discipline weggelegd?
Aanmelden kan online. Deelname is gratis. 
 
Vragen?
Heb je vragen over de bijeenkomst(en), stuur ons dan een email. Voor overige vragen, neem contact op met Sereh Simons of Jan Pieter de Meer per email of tel. 050 211 56 20.
 
Landelijk programma Organisatiegraad Paramedische Zorg en bijbehorend online platform
Lees meer over het landelijke programma op organisatiegraad.nl waar je je ook kunt aanmelden voor het bijbehorende platform. Op dit platform ‘Samen Sterk in de regio’ vind je onder andere het plan van aanpak, het regiobeeld voor provincie Groningen en informatie over komende bijeenkomsten.
 
Zorggroep ROEPNN organiseert GLI in onze regio
Een mooi voorbeeld dat samenwerken loont, is de zorginkoop van GLI. Het Regionaal Orgaan Eerstelijns Paramedici Noord-Nederland (ROEPNN) doet per 1 april 2022 de organisatie van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Circa 70 leefstijlcoaches zijn inmiddels aangesloten. Huisartsen kunnen via VIPlive patiënten doorverwijzen naar een in de provincie Groningen en kop van Drenthe gevestigde aanbieder van GLI die aangesloten is bij de zorggroep.  
 
GLI is een tweejarig leefstijlprogramma, vergoed vanuit de basisverzekering, waarin deelnemers worden gecoacht op het gebied van gezondheid, voeding en beweging. Zowel de huisarts als medisch specialist mogen verwijzen voor de GLI. Voor Menzis-verzekerden mag ook een bedrijfsarts verwijzen mits de GLI een keuze is van de verzekerde zelf. ROEPNN is een zorggroep die paramedici verbindt, versterkt en betere voorwaarden creëert voor stakeholders door zorginkoop. Met de organisatie en inkoop van de GLI legt Zorggroep ROEPNN een stevige basis. Hierop wordt verder gebouwd met verschillende disciplines en (zorg)producten. Meer informatie zie zorggroep-roepnn.nl.
Terug naar overzicht