Meld je aan voor het webinar Oncologiezorgnetwerken op 20 juni

12 mei 2022

Hoe kan een oncologiezorgnetwerk zich verder professionaliseren? Wat is de meerwaarde ervan voor patiënten, zorgverleners en verwijzers? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het gratis online webinar 'Oncologiezorgnetwerken in beeld' op 20 juni van 16.30 – 18.00 uur.

Bekijk het volledige programma en meld je hier aan.  
 
Professionaliseringslag in de netwerkzorg 
Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met en na de diagnose kanker. Hoewel een groot deel van hen geneest, hebben velen nog last van de gevolgen van de ziekte en behandeling. Het webinar is de afsluiting van het project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. In dit project heeft IKNL namens de Taskforce Cancer Survivorship Care samen met diverse beroepsgroepen, de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), oncologiezorgnetwerken en de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) gewerkt aan een professionaliseringslag in de netwerkzorg met aandacht voor borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken. 
 
ROS-netwerk coalitie oncologie zorgnetwerken
Vanuit het ROS-netwerk, waar Zorgadvies Groningen deel van uitmaakt, is er dan ook een ROS-netwerk coalitie oncologie zorgnetwerken. Hierin participeren adviseurs van de ROS’en en ook het IKNL. Voorzitter van dit netwerk is Riky de Veth, adviseur bij Robuust. Arie Jongejan, bestuurder Proscoop is vanuit de ROS-directies portefeuillehouder. In het webinar op 20 juni spreekt Arie Jongejan namens het ROS-netwerk over de landelijke dekking en ondersteuning oncologiezorgnetwerken door de ROS’en. 
 
Wat is een oncologiezorgnetwerk
Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Denk bijvoorbeeld fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en andere gespecialiseerde zorgverleners. De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar goed en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over afstemming van zorg. 
 
Programma webinar
Het webinar wordt gehouden op 20 juni 2022 van 16.30 – 18.00 uur (online en gratis).
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
Meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt
Kwaliteit borgen van oncologiezorgnetwerken
Landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken
Bekostiging van oncologiezorgnetwerken
Verbinding van oncologiezorgnetwerken binnen het zorglandschap
 
Interessant voor
Alle zorgprofessionals, al dan niet actief in oncologiezorgnetwerken, en verwijzers 
Bedrijfs- en revalidatieartsen en arbeidsgeneeskundigen.
Onderzoekers, beleidsmakers
Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties 
Andere geïnteresseerden 
Terug naar overzicht