Intervisie praktijkmanagers en Praktijkmanagers Netwerk

23 juni 2022

Heb je behoefte om te leren van en met collega praktijkmanagers? We hebben nog plekken vrij in onze intervisiegroepen. Bij meer aanmeldingen starten we een nieuwe groep.

Zorgadvies Groningen organiseert intervisiebijeenkomsten voor praktijkmanagers die werkzaam zijn in een huisartsenpraktijk in Groningen of de kop van Drenthe. We staan samen stil bij wat er speelt, reflecteren, leren van elkaar en ervaren wat anders kan. In een veilige setting en met een goede intervisie methodiek helpen we je je eigen professionaliteit verder te ontwikkelen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Start intervisiegroepen in september en later in het najaar
De eerste sessie staat in het teken van afstemmen over ieders wensen en afspraken maken om de bijeenkomsten samen goed vorm te geven. Afhankelijk van het aantal vrije plekken in de bestaande groepen kun je in september starten of, wanneer er voldoende aanmeldingen zijn voor een nieuwe groep, verderop in het najaar. Aanmelden kan via info@zorgadviesgroningen.nl

Duidelijke behoefte aan leren van én met elkaar
We zijn vorig jaar gestart met intervisiegroepen op verzoek van het Praktijkmanagers Netwerk, waarbij we tijdens bijeenkomsten de voorzittersrol op ons nemen. Er zijn nu 2 intervisiegroepen actief. Praktijkmanagers zijn enthousiast. Er is duidelijk behoefte aan leren van én met elkaar in dit relatief nieuwe vakgebied dat vaak als solistisch wordt ervaren. Zorgadvies Groningen werkt volgens een gestructureerd intervisiemodel, waarbij het gaat om het systematisch oplossen van werkproblemen op basis van analyserend en reflecterend leren en bepalen van concrete vervolgstappen. Het doel is om in een veilige setting, middels reflectie op eigen handelen, duurzaam te leren van en met elkaar zodat je je zowel persoonlijk als professioneel ontwikkelt en het regionale samenwerking stimuleert, zonder zelf steeds het wiel uit te vinden. 

Makkelijk persoonlijke casuïstiek inbrengen en gezamenlijk bespreken
Praktijkmanager Margje Bouwman werkte mee aan de opstart van intervisiegroepen. Margje werkt voor twee praktijken: Uithuizen én Uithuizermeeden. “Door die kleine en vaste samenstelling in de intervisiegroep, is het makkelijk persoonlijke casuïstiek in te brengen en dit gezamenlijk te bespreken. Je ziet dat de werkzaamheden van praktijkmanagers nogal eens verschillen; het is maar hoe zaken georganiseerd zijn en wat er speelt binnen een praktijk. Daarom hebben we behoefte aan onderlinge kennisuitwisseling. We zijn maar wat blij met de bijeenkomsten. Wat ik opmerkelijk vind, is het enorme verantwoordelijkheidsgevoel onder praktijkmanagers. En daarin moet je wel een weg weten te vinden. Je taken vaststellen en afbakenen, zeker in de uren die je werkt, is soms een uitdaging.” 

Netwerkbijeenkomsten Praktijkmanagers Netwerk
Het Praktijkmanagers Netwerk komt meerdere keren per jaar samen. De eerstvolgende netwerkbijeenkomsten zijn op 15 september en op 15 december van 15:00 – 16:30/17:00 in Best Western Plus, Hotel Groningen Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen. In september introduceren we een Startquiz ‘vergroot je kennis over de praktijkvoering’. In december gaan we deze kennis verder verdiepen. Aanmelden kan via info@zorgadviesgroningen.nl. 

Meer weten over deelname aan intervisie en/of het Praktijkmanagers Netwerk?
E-mail of bel dan naar Evelien: e.brakele@zorgadviesgroningen.nl | 06 51 51 79 27 of 
Carlijn: c.van.loon@zorgadviesgroningen.nl | 06 51 51 16 01

Meerwaarde praktijkmanager 
Huisarts Trudy Oldenhuis-Zijlstra vertelt in een interview over de meerwaarde die een praktijkmanager biedt. “Omdat de praktijkmanager als het ware boven de praktijk opereert, heeft ze een goed overzicht op het geheel”, legt de Groningse huisarts uit. "Uit volle overtuiging kan ik zeggen dat ik als huisarts gewoonweg meer plezier in mijn werk heb doordat de praktijkmanager zoveel taken uit handen neemt. Het komt de kwaliteit van zorg ten goede en geeft mij meer tijd voor andere dingen. Het is mooi dat Zorgadvies Groningen een netwerk van praktijkmanagers heeft opgezet zodat ze elkaar leren kennen en onderling kennis kunnen uitwisselen. Hoe meer kennis, hoe beter!" 

Terug naar overzicht