Save the date! Symposium Geboortezorg (was 11 november, verzet naar 10 maart)

2 augustus 2022

Symposium 'Geboortezorg is teamsport!' van 9.30 - 12.30 uur in het Van der Valk Hotel Drachten en online.

Op vrijdag 11 november 2022 organiseert het consortium ZeGNN in samenwerking met ROS Friesland, Proscoop, Zorgadvies Groningen en AVAG voor het 10e jaar op rij een symposium rondom geboortezorg. Dit symposium is bedoeld voor alle professionals werkzaam in of betrokken bij de geboortezorgketen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het thema van deze lustrumeditie is “Geboortezorg is teamsport”. 
 
We ontvangen je graag op 11 november van 9.30 tot 12.30 uur in het Van der Valk Hotel in Drachten. Ontvangst vanaf 9 uur. Tevens bieden wij je de mogelijkheid om online deel te nemen. Deze Friese editie wordt in samenwerking met Dokterszorg Friesland georganiseerd. Verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, kinder- en JGZ-artsen, JGZ-verpleegkundigen, 3e/4e jaars studenten AVAG en verloskundig actieve huisartsen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Aanmelden kan tot uiterlijk 4 november 2022. 
 
Programma-inhoud 
Inspirerende sprekers zullen het thema belichten vanuit diverse invalshoeken, zoals:
• Hoe kan je goed samenwerken in een netwerkorganisatie?
• Bereik je als geboortezorgteam (VSV) meer dan als individuele zorgverlener?
• Wat doet de arbeidsmarktproblematiek met jou als geboortezorgprofessional nu en in de nabije toekomst? En wat kun je als VSV hierin gezamenlijk doen?
• Hoe om te gaan met casuïstiek die je persoonlijk raakt en hoe kan je hierin samen optrekken met je collega’s?
• Hoe kan de Jeugdgezondheidszorg hun rol optimaal pakken in de geboortezorgketen en wat zijn uitdagingen hierbij?
 
Na afloop is er nog gelegenheid tot napraten in Drachten onder het genot van iets lekkers. Download hier de flyer met daarin het volledige programma. 
 
Deelnamekosten, accreditatie en locatiedetails
Van der Valk Hotel Drachten, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten
Kosten deelname: op locatie € 60,00 (maximaal 70 deelnemers) en online € 40,00
Accreditatie 3 uur wordt aangevraagd bij KNOV, V&VN, NVK en ABC (cluster 1)
 
Aanmelden
Studenten verloskunde: Aanmelden via AVAG, Nelleke Eelman, nelleke.eelman@inholland.nl
Aanmelden voor deelname op locatie
Aanmelden voor online deelname
Aanmelden kan tot uiterlijk 4 november 2022. Het aantal tickets voor de congreszaal is maximaal 70 (inschrijving sluit 4 november). Er is geen maximum voor het aantal online deelnemers.
 
Vragen?
Inlichtingen ROS Friesland, Mark de Roos via m.deroos@rosfriesland.nl
Dokterszorg Friesland, Karin Dekker via k.dekker@doktersdiensten.nl
 
 
Terug naar overzicht