Symposium 'Geboortezorg is teamsport' 10 maart 2023

21 oktober 2022

Op vrijdag 10 maart 2023 organiseert het consortium ZeGNN in samenwerking met ROS Friesland, Proscoop, Zorgadvies Groningen en AVAG voor het 10e jaar op rij een symposium rondom geboortezorg. Het symposium stond al eerder op de agenda maar is verzet naar vrijdag 10 maart 2023 omdat de bijeenkomst samenviel met de KNOV-ledendag op 11 november.

Dit symposium is bedoeld voor alle professionals werkzaam in of betrokken bij de geboortezorgketen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het thema van deze lustrumeditie is “Geboortezorg is teamsport”.  

Het organiserend comité van het jaarlijkse symposium Geboortezorg Noord Nederland werd verrast door de aankondiging dat de KNOV ledendag ook op 11 november zou plaatsvinden. Samen met het KNOV is gezocht naar een oplossing om verloskundigen in de gelegenheid te stellen bij de beide voor hen relevante bijeenkomsten te kunnen zijn. Omdat het voor de KNOV niet mogelijk bleek om de ledendag te verplaatsen of te combineren met hun algemene ledenvergadering op 9 december, is besloten het symposium te verplaatsen van 11 november naar 10 maart 2023.  
 
Alleen de datum van het symposium wijzigt. Alle details zoals programma, sprekers, locatie, tijden blijven ongewijzigd, zie onderstaand. Heel graag hoopt de organisatie dan ook alle reeds ontvangen inschrijvingen mee te nemen naar deze nieuwe datum. Verzoek aan diegenen die zich al hadden aangemeld en niet kunnen op deze nieuwe datum, om alstublieft contact op te nemen met Mark de Roos van ROS Friesland (e-mailadres zie onderaan dit bericht) zodat we kunnen overgaan tot restitutie van het inschrijfgeld.

Lustrumeditie Symposium “Geboortezorg is teamsport” 
We ontvangen je graag op vrijdag 10 maart van 9.30 tot 12.30 uur in het Van der Valk Hotel in Drachten. Ontvangst vanaf 9 uur. Tevens bieden wij je de mogelijkheid om online deel te nemen. De editie wordt zoals altijd voorbereid door Zorgadvies Groningen, Proscoop en ROS Friesland in samenwerking met Dokterszorg Friesland als faciliterende organisatie. Verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, kinder- en JGZ-artsen, JGZ-verpleegkundigen, 3e/4e jaars studenten AVAG en verloskundig actieve huisartsen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.  

Programma-inhoud  
Inspirerende sprekers zullen het thema belichten vanuit diverse invalshoeken, zoals: 

• Hoe kan je goed samenwerken in een netwerkorganisatie? 
• Bereik je als geboortezorgteam (VSV) meer dan als individuele zorgverlener? 
• Wat doet de arbeidsmarktproblematiek met jou als geboortezorgprofessional nu en in de nabije toekomst? En wat kun je als VSV hierin gezamenlijk doen? 
• Hoe om te gaan met casuïstiek die je persoonlijk raakt en hoe kan je hierin samen optrekken met je collega’s? 
• Hoe kan de Jeugdgezondheidszorg hun rol optimaal pakken in de geboortezorgketen en wat zijn uitdagingen hierbij? 

Na afloop is er nog gelegenheid tot napraten in Drachten onder het genot van iets lekkers. Meer informatie, zoals programmadetails, vind je op de website van ROS Friesland.

Deelnamekosten, accreditatie en locatiedetails 
Van der Valk Hotel Drachten, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten 
Kosten deelname: op locatie € 60,00 (maximaal 70 deelnemers) en online € 40,00 
Accreditatie 3 uur wordt aangevraagd bij KNOV, V&VN, NVK en ABC (cluster 1) 

Aanmelden 
Studenten verloskunde: Aanmelden via AVAG, Nelleke Eelman, nelleke.eelman@inholland.nl
Aanmelden voor deelname op locatie
Aanmelden voor online deelname
Het aantal tickets voor de congreszaal is maximaal 70 (inschrijving sluit 3 maart 2023). Er is geen maximum voor het aantal online deelnemers.

Vragen?
Inlichtingen ROS Friesland, Mark de Roos via m.deroos@rosfriesland.nl
Dokterszorg Friesland, Karin Dekker via k.dekker@doktersdiensten.nl
Terug naar overzicht