Start OSD; verbinder medisch en sociaal domein

31 januari 2023

Veel Groninger gemeenten hebben inmiddels de start-fase bereikt van de inzet van de Ondersteuner Sociaal Domein (OSD). Inzet van een OSD zorgt voor een betere verbinding tussen het medische en sociale domein.

Er is behoefte aan integrale samenhang en oplossingsgericht werken vanuit sociale context van burgers en gezinnen. Huisartsenpraktijken en het sociale domein zouden elkaar (meer) kunnen vinden in de zorg aan burgers die kampen met sociale- en/of psychische problematiek, mogelijk in combinatie met somatische problematiek. De goede ervaringen met Welzijn op Recept, Dorpsondersteuner en Zorgbalie bevestigen dat klachten van burgers die hun oorzaak vinden in de sociale of fysieke leefomgeving ook, voor een deel in samenspel met de huisarts, kunnen worden opgepakt in het sociaal domein.  

Oplossingsgericht werken vanuit sociale context van burgers
Vanuit de regionale Taskforce Werkgroep wachttijden GGZ die Zorgadvies Groningen voorzit, zijn er binnen onze regio vooruitstrevende initiatieven ontstaan om het medische en het sociale domein nog beter met elkaar te verbinden. Een daarvan is het actief inzetten van een OSD, een rol die op verschillende wijze wordt ingevuld: bijvoorbeeld in de vorm van een welzijnscoach, makelaar OSD, inhoudsdeskundige OSD, combinatie van makelaar en inhoudsdeskundige. Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen door de OSD worden aangevuld en ontzorgd in het contact met patiënten van 18 jaar en ouder zoals de OJG (ondersteuner jeugd en gezin) doet om kinderen sneller en beter te helpen. 

Een traject voor een OSD verloopt als volgt:  

  • In overleg met een afgevaardigde van de gemeente en/of welzijnsorganisatie, een afvaardiging vanuit de huisartsenpraktijk en een adviseur van Zorgadvies Groningen wordt helder vastgesteld welke behoefte er precies is bij de huisartsen in de verbinding met het sociale domein en welke problematiek zich het meest voordoet in de praktijk. Bijvoorbeeld eenzaamheid, relatieproblematiek, lichte psychische problematiek etc. Op deze wijze kan de welzijnsorganisatie beter een passende OSD zoeken.   
  • Als partijen overeenkomen dat een OSD in die behoefte kan voorzien, dan bekijkt de gemeente of welzijnsorganisatie welke achtergrond de OSD specifiek nodig heeft en of er binnen de organisatie iemand is die de functie zou kunnen bekleden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met mogelijk specifieke wensen die de partijen hebben bepaald.  
  • Na het vinden van een geschikte OSD-kandidaat, volgt een kennismaking tussen de partijen en wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staat onder andere beschreven wat het doel van de OSD is, welke taken de OSD heeft, welke samenwerkingsafspraken er zijn gemaakt etc.  
  • Vervolgens gaat de OSD-er in de praktijk aan de slag, bij voorkeur op de locatie van een huisartsenpraktijk.  

Aansluiting op werkthema 3.4 van het IZA 
Het regionale project ‘Samenwerking tussen de huisartsenpraktijken en het sociale domein’ sluit aan op het werkthema van het integraal zorgakkoord (IZA) ‘Samenwerking sociale domein, huisartsenzorg en GGZ’ (3.4). Als regionale ondersteuningsstructuur (ROS) doet Zorgadvies Groningen projecten die veel raakvlakken hebben met de werkthema’s uit het IZA. Het landelijke ROS-netwerk, waar Zorgadvies Groningen onderdeel van is, laat in de notitie Integraal Zorg Akkoord en Regionale Ondersteunings Structuren zien hoe we de kennis en onze ervaringen in de regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA. Ook staan er voorbeelden in van projecten en initiatieven die de ROS'en begeleiden. 
 
Meer weten? 
Wil je ook meer samenwerken met het sociale domein en/of meer inzicht wat er mogelijk is? Neem dan gerust contact op met Carlijn van Loon van Zorgadvies Groningen.   

 

Terug naar overzicht