Samenwerken met specialist Ouderengeneeskunde

28 februari 2023

Afgelopen 7 februari kwam het geriatrisch netwerk in Roden bijeen. Onderwerp van gesprek was VIP Samenwerken; de toegevoegde waarde van digitaal communiceren bij integrale en domein overstijgende samenwerking. Specialist Ouderengeneeskunde Yonos Doestzada was een van de aanwezigen. Hij werkt al een aantal jaar met VIP Samenwerken via VIPLive. In dit artikel vertelt hij erover.

Yonos Doestzada werkt als specialist Ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie op 3 locaties van Interzorg; De Hullen in Roden, De Hoprank in Peize en de Kornoeljehof in Vries. Hij werkt samen met een physician assistant (PA). Een PA is een medisch zorgprofessional die zelfstandig medische taken uitvoert ter ondersteuning van een medisch specialist of huisarts.  

Yonos: “Het werken in deze regio bevalt mij uitstekend. De samenwerking met andere zorgprofessionals gaat steeds beter, de meeste kennen mij inmiddels. Als specialist Ouderengeneeskunde kun je van toegevoegde waarde zijn voor de continuïteit, stabiliteit en kwaliteit van zorg. Ik ben al lang bij het geriatrisch netwerk betrokken en in contact met 7 huisartsenpraktijken in de gemeente Noordenveld. Ik participeer onder meer in multidisciplinaire overleggen en beantwoord bijbehorende consultvragen.” 

Waardevolle rol van specialist Ouderengeneeskunde
“De toename van vergrijzing, gebrek aan zorgpersoneel, hoge kosten, overheidsbeleid dat ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en andere ontwikkelingen, vraagt heel veel om goede samenwerking van zorgprofessionals. De inzet van een specialist ouderengeneeskunde kan hierbij een waardevolle bijdrage leveren. Ik breng kennis met me mee van ouderenzorg; niet alleen over de ziekte, diagnostiek maar ook over zorgdiagnostiek en zorgprognostiek bij complexe zorgvragen. Ik merk dat dit in de eerste lijn onder meer van toegevoegde waarde kan zijn voor een goed ‘juiste zorg op de juiste plek’-advies, voorkomen van doorverwijzing naar het ziekenhuis, adviezen voor de korte en langere termijn en toekomstige scenario’s bij ouderenzorg.” vertelt Yonos. 

VIP Samenwerken maakt digitaal communiceren en samenwerken mogelijk
Met VIP Samenwerken via VIPLive kun je handig digitaal communiceren en samenwerken. Digitale communicatie met andere zorgverleners of met de patiënt en eventuele mantelzorgers. Het is een communicatiemiddel dat op initiatief van een huisartsenpraktijk ingezet kan worden vanuit het portaal VIPLive of via de VIPLive-app. Via de Single-Sign-On-koppeling (SSO) kan men vanuit HIS naar VIPLive gaan. 


Gemakkelijk en veilig in gebruik 
Yonos Doestzada werkt circa 4 jaar met VIP. Yonos: “VIPlive kan een hele belangrijke rol vervullen in de samenwerking bij integrale ouderenzorg. Het is een uitdaging om de kwaliteit van zorg acceptabel te houden. Digitalisering, onder meer met het platform wat VIPLive biedt, helpt de samenwerking in de ketenzorg. Ik vind VIP gemakkelijk in het gebruik en je kunt er veilig gegevens van patiënten mee uitwisselen. Doordat je het kunt verbinden met andere systemen, kunnen alle betrokken disciplines elkaar ermee bereiken. Ik gebruik VIP onder meer bij intercollegiaal overleg, ketenzorg en ook consultvragen krijg ik via VIPLive waarbij ik ook via het systeem inzage krijg in gegevens van de patiënt zoals voorgeschreven medicatie. Er zijn geen functionaliteiten die ik mis. Via mijn netwerk blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in digitalisering.” 

Samenwerken in geriatrische netwerken
Yonos kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst op 7 februari van het geriatrische netwerk in Roden. Yonos “Samenwerking vraagt om efficiënt samen complexe casuïstiek, rol en inzet van betrokken zorgverleners bespreken. Steeds meer disciplines vinden elkaar in het geriatrische netwerk. De laatste bijeenkomst hebben we ook stilgestaan bij de mogelijkheden die VIP ons biedt. Digitalisering is een dynamisch proces. We kregen goede uitleg hoe het systeem werkt, wat je ermee kunt en antwoorden op andere vragen. ” 

Yonos vervolgt: “In de kop van Drenthe en in Groningen is domein overstijgende samenwerking goed gestart om de condities van de huidige zorg te verbeteren, mede dankzij mooie initiatieven van Zorgadvies Groningen voor geriatrische netwerken. Digitalisering helpt om ons om efficiënt, effectief en meer toekomstgericht te werken. Door de expertise van specialisten Ouderenzorg meer en eerder bij complexe casuïstiek in te zetten, kun je ingrijpende gebeurtenissen, escalatie, hogere kosten en hogere werkdruk vaker voorkomen. Beter voor de patiënt, voor persoonlijk betrokkenen, voor zorgverleners en voor de maatschappij. Laten we elkaar als zorgprofessionals bereiken op een manier die faciliterend is, bij voorkeur live, en daarbij systemen zoals VIP Samenwerken benutten.” 

Meer weten over VIP Samenwerken en VIPLive? 
Zorgadvies Groningen en de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) blikken in het artikel Geriatrische netwerkbijeenkomst over VIP Samenwerken, terug op het overleg in Roden en vertellen meer over wat VIP jou als zorgverlener te bieden heeft en welke ondersteuning je daarbij kunt krijgen. 

 

 

 
Terug naar overzicht