Paramedici samen in transitie van ‘ja, maar..’ naar ‘ja!’

29 maart 2023

We kijken terug, met film!, op een geslaagd en geaccrediteerd Event voor Paramedici op 16 maart jl.. In een gemoedelijke setting troffen diëtisten, logopedisten, fysio-, ergo- en oefentherapeuten en andere disciplines elkaar in Ten Boer om samenwerkingsverbanden te versterken of te vormen.

Zorgadvies Groningen organiseerde het event, met adviseurs Sereh Simons en Jan Pieter de Meer als initiators. Het programma van de avond volgde op bijeenkomsten die in het kader van het landelijke programma Organisatiegraad Paramedische Zorg zijn georganiseerd. Uit deze sessies voor Groningen werd duidelijk dat er behoefte is aan elkaar kennen in de directe omgeving.  

Welkom door Jan Pieter de Meer en Sereh Simons

Uitkomsten van de dag
De bijeenkomst werd positief ontvangen. De sfeer was levendig. Er was veel interesse naar elkaar.  Dat zie je terug in de aftermovie. Er werd kennis uitgewisseld en er zijn verschillende nieuwe connecties gemaakt. Opmerkingen als “oh doe jij dat ook voor een patiënt?!” en “Ik ga vaker verwijzen naar jullie discipline nu ik dit weet” hoorden we zoemen tijdens de gesprekken. Bijna 80% van de deelnemers zou het event aanprijzen bij collega's (18% non respons). Voor ons als Zorgadvies Groningen een mooi compliment na het voor de eerste keer organiseren van deze bijeenkomst. Volgend jaar gaan we Het Event voor Paramedici wederom organiseren.   

Sharon WenninkInspirerend verhaal over interdisciplinair samenwerken in de eerste lijn 
Het belang en de voordelen om meer samen werken, benadrukte de eerste spreker: Sharon Wennink, Msc. Fysiotherapeut. De zorgvraag groeit de komende jaren flink in en het aantal zorgverleners neemt af. Sharon vertelde dat in Groningen stad een toename van 32% van mensen van 65+ en in de Ommelanden 21% wordt verwacht.  

Door interdisciplinaire zorg in de thuissituatie bij patiënten met CVA te regelen, kon opnameduur in het ziekenhuis verkort worden en nam het fysiek functioneren, psychisch welbevinden, de onafhankelijkheid en tevredenheid van de patiënten toe. Patiënten ervoeren het als een warm bad; ‘fijn om (eerder) naar huis te kunnen’, ‘prettig dat de behandeling aan huis kan’ en ‘er is goed overleg over mij’. Daarmee scoorde het traject 92% op de reintegration to Normal Living Index. Zorgverleners vonden interdisciplinair samenwerken prettig, leerzaam en laagdrempelig met goede organisatie en structuur. Patienten ervoeren geen gat meer tussen de eerste lijn en de tweede- en derde lijn.  

In dit traject bestond het behandelteam uit een casemanager, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog. De resultaten van deze pilot zijn voor Sharon aanleiding om zich in te zetten om hiervoor een zorgpad te maken voor de provincie. Zorgadvies Groningen is met enige regelmaat sparringpartner voor haar.    
 
Uitdagende cases om samen te bespreken Overleg

Na het plenaire deel, gingen de deelnemers uiteen om in twee rondes verschillende cases te bespreken. Een mooie manier om elkaar beter te leren kennen, te ontdekken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn en welke uitdagingen we in het werk tegenkomen. De siilo-app, VIP-live en Samen1plan bleken onder meer gebruikte hulpmiddelen die online informatie delen en overleg faciliteren. Financiering van zorg, bijvoorbeeld uitzoekwerk wat de verzekering voor een patiënt vergoedt, lastig doorverwijzing regelen en veel wisselingen in contactpersonen, waren zaken die onder meer genoemd werden waar men tegenaan liep.  

Een deelnemer vertelde dat ze bewust was gaan werken in een gezondheidscentrum vanwege het gemakkelijker contact met andere disciplines. De behandeling van COVID-klachten heeft gezorgd voor meer samenwerking tussen fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten. In kleine wijken of dorpen lijkt de lokale samenwerking beter te verlopen dan in de stad. Er is niet altijd een goede verdeling of regie wie wat voor zorg levert aan de patiënt. In de stad zijn er vaak meer verschillende zorg- en welzijnsorganisaties waar je mee te maken kunt krijgen, en langere wachtlijsten.  

Netwerken en gesprek over toekomstscenario’s  
Tussendoor was er veel ruimte voor goed contact met elkaar, netwerken, hapje en drankje en samen spreken over de toekomstige richting van de paramedische zorg in Groningen. Een aantal deelnemers maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheid om een korte persoonlijke video te maken die ze kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor promotie of voorlichting. 

Foto keuzeblad organisatievorm multidisciplinair

Er kon met knopen gestemd worden op verschillende toekomstscenario's voor de paramedische zorg wat in grote getale is gedaan. Ruim de helft van de stemmen ging naar ‘multidisciplinair’, zie foto; een provinciale organisatievorm met mono- en multidisciplinaire samenwerking en zorginkoop, provinciale focus, belangenbehartiging en kennisnetwerken. Zorgadvies Groningen gaat met deze uitkomsten de komende periode in gesprek met Zorggroep Regionale Organisatie Eerstelijn Paramedici Noord Nederland (ROEPNN)  en de monodisciplinaire organisaties over hoe de paramedische organisatiegraad vergroot kan worden.  

 

 

 

Enerverende omdenk-clinic 
Twee Omdenk-goeroes wisten iedereen stapsgewijs mee te krijgen van ‘ja, maar..’ naar een volmondig ‘ja’ en ‘ ja, en..’ door ons te leren omdenken. Sommige problemen kun je niet oplossen. Bij omdenken maak je van een probleem een feit en van een feit een nieuwe mogelijkheid. Van wat is, naar wat het zou kunnen zijn. Aansluitend op de clinic werden er speciale bedankjes uitgereikt aan het kernteam van de afgelopen tijd. Het kernteam heeft in het kader van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg meegedacht op welke manier paramedici in Groningen zich beter kunnen organiseren. Daarna was het tijd voor een borrelhapje en drankje.  

Organisatiegraad Paramedische Zorg
Zorgadvies Groningen ondersteunt paramedici in het gehele proces van het bereiken van een hogere organisatiegraad, van het faciliteren van de eerste gesprekken tot het succesvol opstarten van een samenwerkingsverband, netwerk en/of organisatie. Dit kan zowel bij mono- als multidisciplinaire samenwerkingen. Zorgadvies Groningen doet dit voor de regio Groningen vanuit haar maatschappelijke opdracht als regionale ondersteuningsstructuur (ROS) binnen het landelijke ROS-netwerk.  
 
Meer weten wat Zorgadvies Groningen voor jou kan betekenen? 
Kijk dan verder op onze website of neem contact op met Sereh Simons of Jan Pieter de Meer.  

Klik hier voor de aftermovie!
Terug naar overzicht